Monitor Discriminatiezaken 2023

Monitor Discriminatiezaken 2023

Als je vermoedt dat je bent gediscrimineerd, kun je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie betekent mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonskenmerken.

Je kunt een melding doen, dan registreren wij je ervaring. Ook kun je een oordeel aanvragen, dan starten wij een onderzoek naar je situatie. Wij onderzoeken dan of er sprake is van discriminatie. Situaties beoordelen wij op basis van beschermde persoonskenmerken die in de wet staan. Deze worden discriminatiegronden genoemd. 
 
In dit dashboard delen wij informatie over de meldingen, verzoeken en oordelen. Dit doen wij met discriminatiegronden en maatschappelijke terreinen waarover wij kunnen oordelen. Daarnaast is er aandacht voor maatregelen die organisaties naar aanleiding van ons oordeel nemen. Tot slot lichten wij drie veelbesproken nieuwsberichten uit.