Procedure voor de behandeling van discriminatieklachten

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt meldingen over discriminatie en kan in sommige gevallen ook beoordelen of iemand is gediscrimineerd in een klachtenprocedure. Je kunt kiezen alleen een melding maken van discriminatie zonder oordeel, dit kan anoniem. Daarnaast kun je ook om een oordeel van het College vragen. Als je graag wilt dat het College een oordeel geeft dan organiseert het College in de meeste gevallen een hoorzitting.

Je wilt graag melding doen

Wij lezen en verzamelen alle meldingen die wij krijgen over discriminatie. Deze meldingen kunnen wij gebruiken voor onderzoek naar discriminatie in Nederland. Jouw melding wordt dus niet individueel onderzocht, maar wordt anoniem verwerkt in de jaarlijkse Discriminatiemonitor. 

Ook geven we advies en denken we met je mee over wat je zelf kunt doen. Maak dus een melding of neem direct contact met ons op. 
Soms verwijzen we je door naar een organisatie die je verder kan helpen. Soms raden we je aan om toch een oordeel aan te vragen via ons klachtenformulier. 

Je wilt graag een oordeel

In een kosteloze klachtenprocedure beoordeelt het College of iemand is gediscrimineerd. Een hoorzitting op het kantoor van het College is in de meeste gevallen onderdeel van de procedure. Je kunt een klachtenprocedure starten door hier het klachtenformulier in te vullen en een oordeel aan te vragen. Meer informatie over de klachtenprocedure lees je verder op deze pagina.

Voor een goede uitvoering van deze taak is het noodzakelijk om je gegevens te verwerken, omdat het College anders niet kan beoordelen of een klacht in behandeling kan worden genomen. Het is dan ook niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Meld discriminatie of andere mensenrechtenschending

Brochure over de stappen in de klachtenprocedure

Procesreglement voor de behandeling van discriminatieklachten

Voorbeelden van discriminatieklachten 

Het College kan alleen klachten over discriminatie beoordelen als het gaat om een situatie die zich op één van de volgende terreinen voordoet:

  • Arbeidsmarkt
    Zoals: werving en selectie, verlengen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en behandeling door collega’s en leidinggevenden
  • Toegang tot goederen en diensten
    Zoals: school, winkel, sportclub, kapper, openbaar vervoer en wonen
  • Sociale bescherming (alléén bij discriminatie op grond van ras)
    Zoals: uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering

Klachtenprocedure 

Termen
Een klacht noemen we een ‘verzoek om een oordeel’. De indiener van de klacht heet ‘de verzoeker’. De organisatie waarover wordt geklaagd heet ‘de verweerder’. De verzoeker en de verweerder noemen we ‘de partijen’.

Spoedprocedure 

Een procedure bij het College heeft een looptijd van vier maanden. Wanneer het voor jou belangrijk is dat je snel een oordeel van het College krijgt, kan het College een zaak met spoed behandelen. Bijvoorbeeld bij een ontslagprocedure, het op korte termijn aflopen van een arbeidsovereenkomst of een deadline voor het aanmelden voor een opleiding of examen.

Wil je dat het College jouw zaak met spoed behandelt? Geef in het klachtenformulier een toelichting en geef aan voor welke datum je het oordeel nodig hebt. Het College beoordeelt vervolgens of je verzoek in aanmerking komt voor een spoedprocedure en laat je dat weten.  

Meld discriminatie of andere mensenrechtenschending

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Oordeel vragen over eigen handelen

Ook bedrijven, organisaties of instellingen, zoals werkgevers, scholen en dienstverleners, kunnen aan het College vragen om te beoordelen of hun handelwijze of beleid discriminerend is. De organisatie is dan de verzoeker. Er is dan geen verweerder. In dit geval kunnen we de naam van de organisatie weglaten bij publicatie van het oordeel, als de organisatie dat wil.

Veelgestelde vragen

Meld discriminatie of andere mensenrechtenschending