Discriminatie en gelijke behandeling

Discriminatie is in de wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, mag niet. Daarnaast zijn er specifieke wetten zoals de gelijkebehandelingswetgeving die gelijke behandeling beschermen.

Toch komt discriminatie nog op veel terreinen in onze samenleving voor. Op het werk, op de sportvereniging en op school maar ook tijdens het uitgaan of op straat. Mensen kunnen om verschillende redenen worden gediscrimineerd, om hun afkomst of leeftijd, maar ook om hun seksuele geaardheid, geslacht of godsdienst. discriminatie anders ervaart.  

Zie ook de veelgestelde vragen over discriminatie