2. Oordelen in 2023

Iedereen die een vermoeden van discriminatie heeft, kan een oordeel aanvragen bij het College. In 2023 onderzochten wij 580 verzoeken en spraken wij 141 oordelen uit. In 46 procent van de oordelen is discriminatie vastgesteld.

Klachtenprocedure

Wij bieden een laagdrempelige procedure. Je (verzoeker) kunt zonder kosten een oordeel krijgen over je situatie. In het onderzoek vragen wij de beschuldigde organisatie (verweerder) naar hun kant van het verhaal. Ook kan een organisatie (verzoeker) vragen om te onderzoeken of hun beleid of werkwijze discriminerend is.

Wij beoordelen situaties op basis van beschermde persoonskenmerken die in de wet staan. Sommige verzoeken vallen buiten de wet of onze bevoegdheid. Je krijgt dan een brief met uitleg over waarom jouw situatie niet verder wordt onderzocht.

Verzoeken

In 2023 onderzochten wij 580 verzoeken om een oordeel. De meeste verzoeken gingen over de discriminatiegronden Handicap en chronische ziekte (138), Geslacht (114) en Ras (102).

Discriminatiegronden van de verzoeken in 2023

Discriminatiegronden van de verzoeken in 2023
Verzoeken
Handicap en chronische ziekte138
Geslacht114
Ras102
Nationaliteit75
Godsdienst35
Leeftijd28
Burgerlijke staat22
Arbeidsduur13
Politieke overtuiging9
Arbeidsinvulling8
Levensovertuiging5
Seksuele gerichtheid5
Geen gelijkebehandelingsgrond5
WAZO-verlof4
Vaste en tijdelijke contracten2
College voor de Rechten van de Mens Brontabel als csv (326 bytes)

"Ik werk bij een kinderopvang en mijn directeur noemde mij een 'kut Marokkaan'. Ik stelde dit aan de orde bij mijn manager en die had allerlei vragen over mijn afkomst." Het College oordeelde dat er sprake was van discriminatie.

Beeld: ©ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Oordelen

In 2023 spraken wij 141 oordelen uit. De meeste oordelen gingen over de discriminatiegronden Handicap en chronische ziekte (35), Ras (35) en Geslacht (33) en het maatschapelijke terrein Arbeid (82).

Discriminatiegronden van de oordelen in 2023

Discriminatiegronden van de oordelen in 2023
Oordelen
Handicap en chronische ziekte35
Ras35
Geslacht33
Leeftijd11
Nationaliteit8
Godsdienst6
Vaste en tijdelijke contracten6
Politieke overtuiging3
Arbeidsduur2
WAZO-verlof2
Arbeidsinvulling0
Burgerlijke staat0
Levensovertuiging0
Seksuele gerichtheid0
College voor de Rechten van de Mens Brontabel als csv (285 bytes)

Maatschappelijke terreinen van de oordelen in 2023

Maatschappelijke terreinen van de oordelen in 2023
Oordelen
Arbeid82
Goederen en diensten48
Sociale bescherming10
Geen gelijkebehandelingsterrein1
College voor de Rechten van de Mens Brontabel als csv (106 bytes)

Discriminatie

In 2023 is in 46 procent van de oordelen discriminatie vastgesteld. Een oordeel levert de uitspraak discriminatie of geen discriminatie op.

Discriminatie of geen discriminatie in de oordelen van 2023

Discriminatie of geen discriminatie in de oordelen van 2023
Geen discriminatieDiscriminatie
202060%40%
202166%34%
202260%40%
202354%46%
College voor de Rechten van de Mens Brontabel als csv (91 bytes)

"Ik groeide op als reiziger en wil in een woonwagen wonen. Ik gaf bij de gemeente aan dat de wachttijd voor standplaatsen veel langer is dan voor sociale huurwoningen." Het College oordeelde dat er sprake was van discriminatie.

Beeld: ©ANP / Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Verzoeken en oordelen in het verleden

Ga terug naar het dashboard