Wat kun je doen als je vermoedt dat je bent gediscrimineerd? 

Heb je het idee dat je contract niet is verlengd omdat je zwanger bent? Heb je het gevoel dat je op je werk wordt gepest vanwege je culturele achtergrond? Mag je een winkel niet in met je assistentiehond? Of is er iets anders aan de hand waarbij er onderscheid wordt gemaakt op basis van persoonlijke kenmerken? Dan bestaat de kans dat je bent gediscrimineerd.

Je kunt dan: 

  1. een melding doen bij het College voor de Rechten van de Mens en eventueel een verzoek indienen voor een oordeel; 
  2. een klacht indienen bij de organisatie door wie jij je gediscrimineerd voelt; 
  3. een melding of aangifte doen bij de politie, bijvoorbeeld als je op straat discriminatie hebt ondervonden of getuige was van discriminatie. 

Je wilt graag melding doen

Wij lezen en verzamelen alle meldingen die wij krijgen over discriminatie. Deze meldingen kunnen wij gebruiken voor onderzoek naar discriminatie in Nederland. Jouw melding wordt dus niet individueel onderzocht, maar wordt anoniem verwerkt in de jaarlijkse Discriminatiemonitor. Ook geven we advies en denken we met je mee over wat je zelf kunt doen. 

Juridisch advies 

In al deze situaties is het mogelijk om juridisch advies te vragen van een antidiscriminatiebureau of het juridisch loket in je regio. In een procedure bij het College kan een medewerker van het antidiscriminatiebureau ook bijstand verlenen. 

Neem contact met ons op 

Kom je er niet uit? Maak je je zorgen? Ben je bang dat je wordt ontslagen als je discriminatie meldt? Neem dan contact met ons op. Je melding bij ons blijft anoniem. Daarna kan je alsnog besluiten of je het zinvol vindt om een procedure te starten bij het College of om te bekijken of je probleem misschien op een andere manier kan worden opgelost.