College oordeelt: seksuele intimidatie bij PostNL

Seksueel getinte opmerkingen, niet goed afgehandelde klachten en onterechte overplaatsing. PostNL heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie en victimisatie. Ook handelde het bedrijf de meldingen hierover onzorgvuldig af. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een klacht van een medewerkster van PostNL.

Oranje brievenbus met PostNL logo
Beeld: ©Nick Renooij

Wat is er gebeurd?

Een vrouw werkte in avond- en nachtdiensten als allround medewerkster sorteren bij PostNL. Tijdens één van deze nachtdiensten diende zij samen met twee vrouwelijke collega’s intern een klacht in over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een collega. Het grensoverschrijdende gedrag bestond volgens de vrouwen uit opmerkingen met een seksuele ondertoon en ongepaste gebaren.  

PostNL heeft de klachten onderzocht maar vond geen bewijs dat de collega zich inderdaad schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het bedrijf zegt dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat de man de opmerkingen zou hebben gemaakt in één-op-één situaties.  

Vanwege de ontstane onrust op de afdeling besloot PostNL de vrouw en de collega over te plaatsen naar een andere afdeling.  

Discriminatie

Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Seksuele intimidatie op het werk is een vorm van discriminatie op grond van geslacht. Dat maakt dat een werkgever seksuele intimidatie op de werkvloer moet voorkomen en interne klachten erover zorgvuldig moet afhandelen. 

Omdat de vrouw een ondergeschikte functie had aan de man, valt de seksuele intimidatie direct de werkgever te verwijten. Het College oordeelt daarom dat PostNL zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van geslacht (oordeel 2023-42

Meerdere vrouwen hadden geklaagd over het gedrag van de collega. PostNL heeft hier zelf geen actie op ondernomen. Het heeft onvoldoende oog gehad voor het bestaan van een gedragspatroon waardoor er mogelijk structureel iets aan de hand was waarop PostNL actie had moeten ondernemen. Daarom vindt het College dat het bedrijf de klacht niet zorgvuldig heeft afgehandeld. 

Tot slot mogen mensen die een klacht indienen over seksuele intimidatie niet benadeeld worden. In dit geval werd de vrouw overgeplaatst naar een andere afdeling nadat ze een klacht had ingediend. Het College vindt dat er een direct verband is tussen de klacht en de overplaatsing. En dus maakt PostNL zich ook schuldig aan zogenoemde victimisatie.  Dat er een onrust ontstond nadat de vrouw een misstand aan de kaak stelde, is geen reden haar over te plaatsen.   

Omgaan met seksuele intimidatie op het werk

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een groot probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers hiermee te maken gehad. Uit onderzoek van het College blijkt dat de meeste mensen die seksuele intimidatie meemaken dit niet melden (Onderzoek seksuele intimidatie), 37% doet dat wel. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Soms zijn mensen bang voor de gevolgen van een melding, bijvoorbeeld voor hun baan. Terecht, blijkt ook weer uit de situatie bij PostNL. Terwijl het verboden is om iemand die een klacht indient om die reden te benadelen. 

Daarom is het belangrijk dat werkgevers en HR-professionals weten hoe ze moeten omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer. Het College voor de Rechten van de Mens maakte een tipsheet met adviezen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en klachten zorgvuldig af te handelen.  Download de tipsheet voor werkgevers

Lees het hele oordeel 2023-42.