Seksuele intimidatie

Voor mensen die seksuele intimidatie meemaken is dit een ingrijpende gebeurtenis met veel gevolgen, zowel persoonlijk als op het werk. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Op deze pagina vind je meer informatie over wat seksuele intimidatie is en waar je terecht kunt als je het hebt meegemaakt. Ook vind je een poster met informatie voor op je werkplek, een simpele animatievideo en tips voor werkgevers om seksuele intimidatie uit te bannen.

Wat is seksuele intimidatie?

Als iemand seksuele opmerkingen, grapjes, of gebaren maakt of jou ongewenst aanraakt, dan noemen we dat seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie betekent gedrag met een seksuele lading waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat. Vrouwen worden twee keer zo vaak getroffen als mannen. Mannen zijn vaker dader dan vrouwen. 

Het kan hierbij gaan om:

  • Verbaal gedrag: opmerkingen, grapjes, e-mails, Appjes of seksueelgetinte afbeeldingen laten zien
  • Non-verbaal gedrag: gebaren of gezichtsuitdrukkingen
  • Fysiek gedrag: ongewenst aanraken

Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld gaan om gedrag van:

  • Collega’s
  • Leidinggevenden
  • Klanten, cliënten, patiënten of bezoekers
  • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of crew

Waar kun je terecht als je seksuele intimidatie hebt meegemaakt?

Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, heeft een grote impact. Om te zorgen dat het stopt is het belangrijk om te vertellen wat er is gebeurd. Dit is niet makkelijk, maar je staat er niet alleen voor. Heb jij hulp nodig of zit je met vragen?

Tussen 10:00-13:00 kun je ons bellen via 030 - 888 38 88 of je kunt ons mailen via info@mensenrechten.nl. We geven advies en denken met je mee over wat je zelf kunt doen. 

Ook hier kun je terecht:

Ben je op dit moment in gevaar? Bel direct het alarmnummer 112. 

Je klacht voorleggen aan het College

Het doen van aangifte van een strafbaar feit is niet de enige juridische route om gevallen van seksuele intimidatie aan te vechten. In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt (artikel 1a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling). Daarom kun je ook je klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure dus niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond. Die moet volgens de wet namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving.

Waarom?

Voor het vaststellen of sprake is geweest van seksuele intimidatie in de zin van het gelijkebehandelingsrecht gelden niet dezelfde (strenge) bewijsregels als binnen het strafrecht. Daarnaast is de procedure laagdrempelig en kosteloos. Ook sta je met een oordeel van het College sterker in je schoenen als je je zaak wel voorlegt aan de rechter. Er geldt namelijk een motiveringsplicht als de rechter het oordeel van het College naast zich wil leggen en moet dus extra motiveren waarom. Zo'n 85% van de organisaties neemt maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden onderscheid of een aanbeveling van het College. 

Hoe?

Kijk voor meer informatie over het maken van een melding of het voorleggen van je klacht op Discriminatieklachten en verzoek tot oordeel of ga direct naar het klachtenformulier. Telefonisch zijn we tussen 10:00-13:00 bereikbaar via 030 - 888 38 888. Melden kan ook anoniem. We registreren je melding, maar niet je naam, of je nu belt of mailt. Anonieme meldingen helpen ons werk als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland.

Seksuele intimidatie op het werk

Sexting, seksueel getinte opmerkingen of handelingen die als ongewenst worden ervaren; dit is seksuele intimidatie dat bij wet verboden is. Ook op het werk. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar seksuele intimidatie niet voorkomt. De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving en moet dus zijn werknemers en de gebruikers van diensten ertegen beschermen. 

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een groot probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers hiermee te maken gehad. Uit onderzoek van het College blijkt dat de meeste mensen die seksuele intimidatie meemaken dit niet melden, 37% doet dat wel. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Soms zijn mensen bang voor de gevolgen van een melding, bijvoorbeeld voor hun baan. Meer bekendheid geven aan de problematiek kan ervoor zorgen dat mensen zich vrijer voelen om te melden, en daders zich bewust zijn van overschrijdend gedrag. 

Poster voor op de werkplek

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met werkgevers een poster ontwikkeld voor op de werkvloer. Hierin staat wat seksuele intimidatie is en waar je terecht kunt als je het hebt meegemaakt. Je kunt de poster kosteloos bestellen voor op je werkplek of de poster downloaden om rustig door te lezen en te delen met je collega’s.

Download de poster: Seksuele intimidatie op de werkvloer

Of stuur een mail naar communicatie@mensenrechten.nl. Vermeld hierbij het aantal posters dat je wil bestellen en het afleveradres. Wij sturen de poster naar je op.

English: Everyone has the right to a safe workplace. Download this poster Sexual harrassment at work. It provides information about sexual harassment at work and what to do when it happens to you. Download or order the English or Dutch version for your workplace. Send an e-mail to communicatie@mensenrechten.nl and let us know how many posters you would like to order and add the delivery address. 

Tips voor werkgevers en HR-professionals

Werkgevers en HR-professionals weten lang niet altijd hoe ze moeten omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek én de praktijk. Ook na de grote aandacht voor seksuele intimidatie in de media is er op de werkvloer nog weinig veranderd. Het College voor de Rechten van de Mens maakte daarom een tipsheet voor werkgevers en HR-professionals met adviezen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en klachten zorgvuldig af te handelen. 

Download de tipsheet Seksuele intimidatie op het werk: Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie op het werk?

Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie op het werk?
Als iemand op je werk seksuele opmerkingen..
...grapjes of gebaren maakt...
...of jou ongewenst aanraakt...
...noemen we dat seksuele intimidatie.
Dit is niet acceptabel.
Het is zelfs verboden.
Gelukkig kan jij er iets aan doen.
Het allerbelangrijkste is dat je het meldt.
Dit kan bijvoorbeeld bij je leidinggevende...
...bij personeelszaken...
...of bij je bedrijfsarts.
Je werkgever moet er namelijk voor zorgen jij je veilig voelt op je werk.
Heb je hulp nodig bij het melden?
Ga dan naar personeelszaken voor advies.
In sommige bedrijven is hiervoor ook een vertrouwenspersoon die jou kan helpen.
Als je persoonlijk in de knoop zit door de seksuele intimidatie, bespreek het dan met je huisarts of met Slachtofferhulp.
Ook buiten je bedrijf zijn er veel organisaties en mensen die je kunnen helpen.
Kijk op www.mensenrechten.nl/seksuele-intimidatie voor alle links en informatie.
 

Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk (ILO-VERDRAG 190)

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft in 2019 een verdrag aangenomen om geweld en intimidatie op het werk uit te bannen. Dit verdrag gaat over (het dreigen met) onaanvaardbare gedragingen of praktijken die kunnen leiden tot fysieke, psychologische, seksuele of economische schade.

Nederland heeft vóór het verdrag gestemd, maar heeft het verdrag nog niet bekrachtigd. Eerst wil de regering onderzoeken of het wenselijk is om het verdrag te ratificeren, en of er wetswijzigingen nodig zijn. Het College vindt dat Nederland dit verdrag moet goedkeuren, omdat implementatie zal leiden tot een betere rechtsbescherming van werknemers in het algemeen en vrouwelijke werknemers in het bijzonder. Het zijn namelijk vooral vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidatie op het werk. Met dit verdrag wordt hun positie verbeterd.