Wat doen wij?

Het College voor de Rechten van de Mens verricht onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College is ook toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Missie en ambitie 

Mensenrechten zijn essentieel voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, waarin mensen zichzelf mogen zijn en hun talenten kunnen benutten. Iedereen heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven, vrij van vooroordelen en discriminatie, en met gelijke kansen. Wij streven naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving waarin iedereen binnen Nederland en de Nederlandse invloedssfeer er zeker van kan zijn dat de mensenrechten gerespecteerd worden.  

Bekijk onze wettelijke taken

Onze doelen 

De basis op orde: borging van mensenrechten in wetgeving en beleid  

De verankering van mensenrechten in wetgeving en beleid vormt de basis voor een duurzame bescherming en bevordering van mensenrechten in Nederland. Het College informeert daarom beleidsmakers en wetgevers over mensenrechten en adviseert reactief en actief politici en ministers, bijvoorbeeld rondom nieuwe wetsvoorstellen. Zo draagt het College eraan bij dat wetgeving en beleid mensenrechten respecteren en dat de structuur voor het maken van zorgvuldige afwegingen over mensenrechten in Nederland op orde is.  

Bekijk onze publicaties en thema's

Rechten in de praktijk: bevordering van naleving van de mensenrechten  

De naleving van mensenrechten staat of valt met de acties van overheid, bedrijven, volksvertegenwoordigers en individuen. Het gaat hierbij om het proces van de naleving van mensenrechten in de praktijk. Daarom spreekt het College overheden, volksvertegenwoordigers en bedrijven aan op (potentiële) mensenrechtenschendingen en stelt het oplossingen voor wanneer mensenrechten in het geding zijn. Ook toetst het College discriminatieklachten aan de wetgeving over gelijke behandeling en oordeelt het of er sprake is van discriminatie.  

Bekijk onze oordelen

Mensenrechten voor iedereen: bevordering van kennis en bewustzijn 

Iemand die zich op zijn rechten wil beroepen, moet weten wat deze rechten inhouden. Voor een samenleving waarin iedereen kan deelnemen en zich kan ontplooien, is het van belang dat mensen van elkaar weten hoe rechten van de één zich verhouden tot rechten van anderen. Het College geeft daarom voorlichting over mensenrechten met campagnes, educatie en een training. Ook kan iedereen terecht voor vragen over mensenrechten en gelijke behandeling. Zo zorgt het College voor de uiteindelijke impact: mensenrechten voor iedereen. 

Bekijk onze voorlichting

Strategische programma’s

Het College houdt zich onder meer bezig met twee strategische programma’s:

Bekijk ons Strategisch Plan 2020-2023.  

VN-verdrag handicap

Het College ziet ook toe op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Lees meer over het VN-verdrag handicap.