Wat doen wij?

Het College voor de Rechten van de Mens verricht onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College is ook toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Mensenrechten. Waar denk jij dan aan?  
Waarschijnlijk aan misstanden in landen ver weg. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.   

In deze video laten we je zien waarom mensenrechten ook over jou gaan. En wat het College voor de Rechten van de Mens doet om jouw mensenrechten te beschermen.

De bescherming van mensenrechten is belangrijk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  
Een samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, en gelijke kansen hebben. 

Precies, en je zou zeggen dat niemand jouw mensenrechten van je kan afnemen, want die heb je omdat je mens bent. Als mens heb je het recht om naar school te gaan, het recht op werk, en het recht op zorg als je ziek bent. 

Deze mensenrechten zijn in 1948 opgeschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring is ondertekend door landen van over de hele wereld, ook door Nederland.  

1948!? Mensenrechten worden dus al heel lang erkend en beschermd. Dat is een goede zaak!   

Zeker, maar tóch gaat het nog niet altijd goed.  
Soms worden mensenrechten geschonden of staan ze onder druk. Ook in Nederland: 

Als vrouwen met dezelfde baan minder verdienen dan mannen, bijvoorbeeld. 
Als jongeren geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun naam. Of als mensen met een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.   

Het College voor de Rechten van de Mens is opgericht om erop te letten dat de mensenrechten goed beschermd worden, en om erover te vertellen. In Nederland én in Caribisch Nederland.  

We luisteren naar iedereen in onze samenleving: wat gaat er goed en wat gaat er niét goed? We doen onderzoek en adviseren de regering en het parlement. Ook rapporteren we aan internationale organisaties, zoals de VN.

Het College is een plek waar je je recht kan halen. We oordelen over individuele discriminatieklachten en geven voorlichting, omdat het belangrijk is dat mensen weten wat hun rechten zijn. 

Dus: heb jij een vraag over mensenrechten? 
Wij kunnen je verder op weg helpen.  
Ja. En als je denkt dat je bent gediscrimineerd kun je ook bij ons terecht. Wij onderzoeken dan of dat inderdaad zo is, en doen daar een gezaghebbende uitspraak over.  

Mensenrechten zijn er voor iedereen. 
Dus ook voor jou. 

Missie en ambitie 

Mensenrechten zijn essentieel voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, waarin mensen zichzelf mogen zijn en hun talenten kunnen benutten. Iedereen heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven, vrij van vooroordelen en discriminatie, en met gelijke kansen. Wij streven naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving waarin iedereen binnen Nederland en de Nederlandse invloedssfeer er zeker van kan zijn dat de mensenrechten gerespecteerd worden.  

Bekijk onze wettelijke taken

Onze doelen 

De basis op orde: borging van mensenrechten in wetgeving en beleid  

De verankering van mensenrechten in wetgeving en beleid vormt de basis voor een duurzame bescherming en bevordering van mensenrechten in Nederland. Het College informeert daarom beleidsmakers en wetgevers over mensenrechten en adviseert reactief en actief politici en ministers, bijvoorbeeld rondom nieuwe wetsvoorstellen. Zo draagt het College eraan bij dat wetgeving en beleid mensenrechten respecteren en dat de structuur voor het maken van zorgvuldige afwegingen over mensenrechten in Nederland op orde is.  

Bekijk onze publicaties en thema's

Rechten in de praktijk: bevordering van naleving van de mensenrechten  

De naleving van mensenrechten staat of valt met de acties van overheid, bedrijven, volksvertegenwoordigers en individuen. Het gaat hierbij om het proces van de naleving van mensenrechten in de praktijk. Daarom spreekt het College overheden, volksvertegenwoordigers en bedrijven aan op (potentiële) mensenrechtenschendingen en stelt het oplossingen voor wanneer mensenrechten in het geding zijn. Ook toetst het College discriminatieklachten aan de wetgeving over gelijke behandeling en oordeelt het of er sprake is van discriminatie.  

Bekijk onze oordelen

Mensenrechten voor iedereen: bevordering van kennis en bewustzijn 

Iemand die zich op zijn rechten wil beroepen, moet weten wat deze rechten inhouden. Voor een samenleving waarin iedereen kan deelnemen en zich kan ontplooien, is het van belang dat mensen weten hoe de rechten van de één zich verhouden tot de rechten van anderen. En iemand die vanuit zijn functie mensenrechten moet beschermen en waarmaken, moet dit ook weten. Het College geeft daarom voorlichting over mensenrechten, o.a. met publiekscampagnes, en educatie voor professionals. Ook kan iedereen terecht voor vragen over mensenrechten en gelijke behandeling. Zo zorgt het College voor de uiteindelijke impact: mensenrechten voor iedereen. 

Bekijk onze voorlichting

Strategische programma’s

Het College houdt zich onder meer bezig met twee strategische programma’s:

Bekijk ons Strategisch Plan 2020-2023.  

VN-verdrag handicap

Het College ziet ook toe op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Lees meer over het VN-verdrag handicap.