Mensenrechten in het Onderwijs

Hoe zit het eigenlijk met mensenrechten en het onderwijs? Hoe bespreek je mensenrechten of nieuws dat mensenrechten raakt tijdens de les? Hoe divers is de samenstelling van leerlingen, studenten en docenten? Hoort iedereen erbij en mag iedereen meepraten en meedoen? Als leraar of docent heb je veel te maken met mensenrechten, in het onderwijs en in de school. De school moet bepalen hoe de organisatie omgaat met thema’s als diversiteit, religie en sociale veiligheid. 

Waarom maakt het College educatief materiaal?

Het College voor de Rechten van de Mens houdt zich bezig met mensenrechten in Nederland. Het College heeft als taak om te stimuleren dat leraren en schoolleiders aandacht hebben voor mensenrechten en dat zij deze kunnen bespreken en toepassen in de school en in het onderwijs. Daarom biedt het aan leraren en schoolleiders meerdere gratis hulpmiddelen aan. Een school die vanuit mensenrechten denkt en werkt, kan veel onderwijsthema’s met elkaar verbinden en dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker om lastige maatschappelijke onderwerpen in de klas te bespreken.  

Bekijk onze toolboxen 'Mensenrechten op school':

Tekst: Mensenrechten op school

Waarom is het belangrijk om les te krijgen over mensenrechten?

Mensenrechten gelden altijd en voor iedereen. Ze zijn gebaseerd op basiswaarden als waardigheid, vrijheid, gelijkheid en respect voor elkaar. Door over mensenrechten te leren, kunnen leerlingen en studenten deze in het dagelijks leven herkennen. Ze leren dan als het ware te kijken door een mensenrechtenbril en van daaruit te handelen. Zo leren leerlingen en studenten hoe ze nu en later mee kunnen doen in onze democratische rechtsstaat.  

Verplichtingen 

Scholen moeten lesgeven over burgerschap, inclusief mensenrechten. Dat staat in de wet. En door het mensenrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag te ratificeren heeft de overheid er mee ingestemd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen en kinderen weten wat er in die verdragen staat en wat hun rechten zijn. Een makkelijke manier om dat te doen is via onderwijs op scholen aan leerlingen en studenten. Mensenrechten en kinderrechten vormen vaak een onderdeel van burgerschapsonderwijs.  

Wat doet de overheid aan mensenrechteneducatie?

De overheid moet de ontwikkeling van mensenrechteneducatie ondersteunen. Het College voor de Rechten van de Mens spoort de overheid dan ook aan om dat te doen.