Mensenrechten voor iedereen

Iedereen heeft met mensenrechten te maken. Wij geven met campagnes voorlichting over wat jouw mensenrechten zijn en wat je kunt doen als je bent gediscrimineerd.

Met onze campagnes vragen wij aandacht voor mensenrechten in Nederland. Denk aan het vergroten van bewustwording over de betekenis en het belang van mensenrechten bij het publiek, maar juist ook het activeren van het publiek om met mensenrechten aan de slag te gaan.

Daarnaast delen wij meer informatie over wat mensenrechten zijn, wat de rol van de overheid is en hoe jij een misstand of discriminatie kunt melden bij het College.