Mensenrechten voor iedereen

Mensenrechten gelden voor alle mensen op de wereld. Alleen gaat dit nog niet altijd goed. Soms word je ongelijk behandeld. Soms ga jij andermans grenzen over. Met de campagne 'Mensenrechten voor iedereen' wil het College voor de Rechten van de Mens hierover het gesprek aangaan.

Sta stil bij mensenrechten. Voor iedereen.

Om je recht te halen moet je weten wat deze rechten betekenen. Maar je moet ook weten hoe jouw rechten verbonden zijn met de rechten van mensen om je heen. Alle mensen hebben dezelfde mensenrechten. De ervaringen met mensenrechten zijn alleen voor iedereen verschillend.

Mensenrechtenspiegel

Daarom gaat het College het land in met de Mensenrechtenspiegel om met mensen te praten over het belang van mensenrechten in Nederland. Zodat we ons werk nog beter kunnen aansluiten op wat er leeft in onze samenleving.

Op de spiegel staat een selectie van 26 mensenrechten. Rechten die je als mens simpelweg hebt. Niemand kan jouw mensenrechten afnemen.

Twee mensen voor de Mensenrechtenspiegel in Hoog Catharijne in Utrecht.

Jacobine Geel: 'De spiegel laat de universele mensenrechten zien, horen en voelen – in braille – en vraagt bezoekers om hun eigen ervaringen met mensenrechten te delen. Het is een gespreksstarter.'

Op de website mensenrechtenvooriedereen.nl vind je waar je ons kunt ontmoeten, ervaringen van anderen en materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten.