Sta stil bij mensenrechten

Mensenrechten gelden voor alle mensen op de wereld. Alleen gaat dit nog niet altijd goed. Soms word je ongelijk behandeld. Soms ga jij andermans grenzen over. Met de campagne Mensenrechten Voor Iedereen wil het College hierover het gesprek aangaan.

Mensenrechten Voor Iedereen

Om je recht te halen moet je weten wat deze rechten betekenen. Maar je moet ook weten hoe jouw rechten verbonden zijn met de rechten van mensen om je heen. Alle mensen hebben dezelfde mensenrechten. De ervaringen met mensenrechten zijn alleen voor iedereen verschillend.

Op de website mensenrechtenvooriedereen.nl vind je waar je ons kunt ontmoeten, ervaringen van anderen en materialen om aandacht te vragen voor mensenrechten.

Mensenrechtenspiegel

Daarom trekt het College met de Mensenrechtenspiegel het land in om met mensen over hun ervaringen met mensenrechten in Nederland te praten . Zodat we ons werk nog beter kunnen aansluiten op wat er leeft in onze samenleving.

Op de spiegel staat een selectie van 26 mensenrechten. Rechten die je als mens simpelweg hebt. Niemand kan jouw mensenrechten afnemen.

Twee mensen voor de Mensenrechtenspiegel in Hoog Catharijne in Utrecht.

Jacobine Geel: 'De spiegel laat de universele mensenrechten zien, horen en voelen – in braille – en vraagt bezoekers om hun eigen ervaringen met mensenrechten te delen. Het is een gespreksstarter.'