Campagnes over mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens geeft met campagnes voorlichting over wat jouw rechten zijn of wat je kan doen als je bent gediscrimineerd.

Mensenrechten voor iedereen

Voor een samenleving waarin iedereen kan deelnemen en zich kan ontplooien, is het belangrijk om te weten hoe de rechten van de één zich verhouden tot de rechten van de ander. Als jij je op jouw rechten wil beroepen, moet je weten wat deze rechten inhouden. Daarom wil het College het bewustzijn over de betekenis en het belang van mensenrechten en ervaringen vergroten.