Mensenrechten op het werk

Als werkgever, recruiter of HR-professional heb jij met mensenrechten te maken. Wij bieden tools, tips en meer informatie waarmee jij aan de slag kunt.

Met onze tools en tips draag jij bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een veilige omgeving voor jouw werknemers. Denk aan het zorgen voor gelijke kansen bij sollicitaties, gelijke beloning in je organisatie en een discriminatievrije werkvloer.

Daarnaast delen wij meer informatie over de wettelijke verplichtingen voor het tegengaan van discriminatie, hoe jij het College kan laten beoordelen of jouw beleid of werkwijze discriminerend is, en overige adviezen binnen relevante thema's. 

Tools en tips

Meer over de wet en onze oordelen

Meer over de thema's en onze adviezen