Training: Selecteren zonder vooroordelen

Als werkgever wil je de beste kandidaat voor een functie vinden. Bij de werving en selectie kijk je daarom kritisch naar de mensen die je spreekt. Je zet jouw kennis en ervaring in op zoek naar talent en kwaliteit. Het College voor de rechten van de Mens biedt de training Selecteren zonder vooroordelen aan.  

Contact 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met training@mensenrechten.nl of 030 888 3888