Voorlichting

Voorlichting

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen, is het belangrijk dat mensen weten hoe de rechten van de één zich verhouden tot de rechten van anderen. Iemand die zich op zijn rechten wil beroepen, moet weten wat deze rechten inhouden.  En iemand die vanuit zijn functie mensenrechten moet beschermen en waarmaken, moet dit ook weten. Het College geeft daarom voorlichting over mensenrechten met publiekscampagnes en educatie voor professionals.