Voorlichting

Voorlichting

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen, is het belangrijk dat mensen van elkaar weten hoe rechten van de één zich verhouden tot rechten van anderen. Daarnaast moet iemand die zich op zijn rechten wil beroepen, weten wat deze rechten inhouden. Het College geeft daarom voorlichting over mensenrechten met campagnes, educatie en trainingen.