Webarchief van het College voor de Rechten van de Mens

Webarchief van het College voor de Rechten van de Mens

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel de informatie van nu als die van vroeger.

Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van de website van het College voor de Rechten van de Mens bewaard in een online archief.

De verplichting om (overheids)websites te archiveren staat omschreven in de Nederlandse Archiefwet en is nader uitgewerkt in de Richtlijn archiveren overheidswebsites.

Archiefweb.eu

Zoek je informatie die eerder op www.mensenrechten.nl stond? Via www.archiefweb.eu kun je het online archief van de website raadplegen. Het online archief maakt elke dag een kopie. Je kunt teruggaan tot 1 juli 2022.