Copyright

Copyright

Het op deze website gepubliceerde materiaal is eigendom van het College voor de Rechten van de Mens. 

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is. Wij vragen je om bij het gebruik van informatie op deze website het College voor de Rechten van de Mens altijd als bron te vermelden. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat het College voor de Rechten van de Mens zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Uitzondering voor beeld

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is het niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker – indien vermeld – verplicht.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar jouw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op met het College.

Disclaimer

Het College voor de Rechten van de Mens zet zich in voor actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.