Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Het College voor de Rechten van de Mens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website www.mensenrechten.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • We maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (PRO) die aan functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet. Eventuele toekomstige verbeteringen worden beschikbaar gesteld voor alle gebruikers van dit platform.
  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van het redactionele proces. Binnen de organisatie besteden we veel aandacht aan toegankelijk publiceren. We maken en publiceren toegankelijke documenten; indien nodig bieden we een alternatieve publicatievorm.
  • We laten de website periodiek onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten lossen we op. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.