Participatie mensen met een beperking

Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen is een belangrijke verplichting van het VN-verdrag handicap (artikel 4, derde lid). Uit onze jaarlijkse rapportage in 2020 bleek echter dat de de regering en gemeenten mensen met een beperking vaak niet of te laat betrekken. Dat terwijl participatie juist cruciaal is: het draagt namelijk niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

Meedenken over wetten en beleid 

Het is belangrijk dat mensen met een beperking meer en eerder meedenken over wetten en beleid. Niet pas aan het einde, maar gelijk al vanaf het begin van het proces. Zo moeten zij bijvoorbeeld meepraten over onderwijs, werk, wonen of zorg. Alleen mensen met een beperking zelf kunnen namelijk vertellen wat zij meemaken in hun leven en wat zij nodig hebben. Zij weten als geen ander wat voor obstakels ze in het dagelijkse leven tegenkomen.  

Toolkit: tips voor ambtenaren voor participatie in de praktijk 

De verplichting om ervaringsdeskundigen te betrekken geldt voor alle overheden. Maar hoe kun je daar als ambtenaar in de praktijk voor zorgen als je werkt of gaat werken aan een project dat mensen met een beperking raakt? In 2021 introduceerde het College twee toolkits met tips: een toolkit participatie op centraal niveau voor ambtenaren bij het Rijk en landelijke uitvoeringsorganisaties en een toolkit op lokaal niveau voor provincies, gemeenten en waterschappen. 

Handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap 

Het College publiceerde daarnaast een speciale handreiking voor wetgevingsjuristen die zich bezighouden met wetsvoorstellen die het verdrag uitvoeren of die mensen met een beperking aangaan. Met de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. De handreiking kan in alle fasen van het wetgevingsproces worden gebruikt en is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle gesprekken met wetgevingsjuristen.