Toolkit: uitvoering VN-verdrag handicap op landelijk niveau

Als ambtenaar bij de Rijksoverheid of een uitvoeringsinstantie van de Rijksoverheid maak je wetten, regels of beleid dat betrekking heeft op mensen met een beperking. Of het raakt mensen met een beperking. Wanneer dat het geval is, is het belangrijk dat je kunt toetsen of het werk van jouw hand voldoet aan de afspraken in het VN-verdrag handicap. 

Handreiking voor wetgevingsjuristen 

Het College publiceerde een speciale handreiking voor wetgevingsjuristen die zich bezighouden met wetsvoorstellen die het verdrag uitvoeren of die mensen met een beperking aangaan. 

Met de handreiking Wetgeving & het VN-verdrag handicap kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. De handreiking kan in alle fasen van het wetgevingsproces worden gebruikt en is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle gesprekken met wetgevingsjuristen. 

Anders dan andere mensenrechtenverdragen 

De handreiking is een aanvulling op bestaande toetsen aan mensenrechtenverdragen. Met bestaande handreikingen kan je alleen aantonen dat een wetsvoorstel (niet) in strijd is met een verdrag.  

De handreiking Wetgeving & het VN-verdrag handicap gaat verder door inzichtelijk te maken dat en hóe de ontwerpwetgeving bijdraagt aan de realisatie van het verdrag. Dit is belangrijk omdat het VN-verdrag handicap net iets anders is dan andere mensenverdragen. Ten eerste omdat het verdrag grotendeels programmatisch is. Dit betekent dat de overheid vaak actie moet ondernemen om de bepalingen in het verdrag te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door het aanpassen van wetgeving of het nemen van andere maatregelen. Ten tweede omdat het verdrag verplicht om mensen met een beperking (ervaringsdeskundigen) en hun vertegenwoordigende organisaties te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Daarvoor is het belangrijk dat de ervaringsdeskundigen precies begrijpen wat het wetsvoorstel betekent voor hun dagelijks leven. 

Download hier de handreiking Wetgeving & VN-verdrag handicap en ga gelijk aan de slag. Heb je vragen, opmerkingen of zelf nog tips? Neem dan contact met ons op via info@mensenrechten.nl

Participatie

Participatie van mensen met een beperking en hun organisaties zijn bij het totstandkomen van beleid, wetgeving en uitvoering cruciaal. Participatie draagt namelijk niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen écht kan meedoen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich met het programma Onbeperkt Meedoen in voor de implementatie van het VN-verdrag handicap.  

Het is belangrijk dat mensen met een beperking betrokken worden bij beleidsvorming. Daarom moedigt VWS het initiatief van het College, om ambtenaren te ondersteunen bij het betrekken van ervaringsdeskundigen, dan ook van harte aan. - VWS 

Maar hoe kun je daar als ambtenaar in de praktijk voor zorgen als je werkt of gaat werken aan een project dat mensen met een beperking raakt? Het College ontwikkelde samen met ambtenaren en mensen met een beperking een toolkit voor ambtenaren bij het Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties. 

Tips voor participatie op centraal niveau:

Participatie op centraal niveau (Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties)

Heb jij zelf nog tips?  

Neem contact met ons op via info@mensenrechten.nl