Toolkit: uitvoering VN-verdrag handicap op decentraal niveau

In jouw gemeente staat de inwoner centraal. Die moet zich thuis voelen en weten dat jij en je collega’s zich voor hem of haar inzetten. Zeker wanneer die inwoner een beperking heeft.

Als je ervoor zorgt dat alle inwoners kunnen participeren en meedenken over het beleid dat hen raakt, dan kun je ook rekenen op meer betrokkenheid.

Direct invloed op het leven van mensen met een beperking

Wie in de gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen met een beperking kunnen meedenken en meedoen? Dat is het mooie. Iedereen kan er zijn of haar steentje aan bijdragen. Of je nu beleidsadviseur bent of jurist, of je aan de ‘achterkant’ werkt of direct in contact staat met de inwoners, als lokale bestuurder of ambtenaar heb jij direct invloed op het leven van mensen met een beperking.  

Denk bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken van de regionale bus. Het inrichten van een inclusieve speeltuin waar elk kind kan spelen. Of maatwerk bieden aan de balie bij de aanvraag van een hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om het VN-verdrag handicap mee te nemen bij het maken en uitvoeren van beleid en regelgeving. Dat is ook een verdragsverplichting. Het College ontwikkelt een handreiking voor provincies en gemeenten om hierbij te helpen.

Download de handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap

Wil je gedrukte exemplaren van de handreiking ontvangen, mail dan naar communicatie@mensenrechten.nl.

Het VN-verdrag handicap vraagt heel veel van overheden op ongeveer alle terreinen van het leven. Wonen, werken, inkomen, recreatie, sport. En dat is best overweldigend, alles bij elkaar. En veel mensen denken ook niet direct aan het VN-verdrag handicap als ze aan het werk zijn bij het maken van regelgeving of beleid. Maar het VN-verdrag handicap omgekeerd is wel voor iedereen bedoeld. Daarom hebben we geprobeerd om in die handreiking mensen, een jurist, als beleidsmaker, maar ook als je als bode werkt heb je iets aan deze handreiking. Want er zitten eigenlijk precies al die punten in, die checks noemen we dat, die je kunt gebruiken bij je werk als je iets maakt waar mensen met een beperking mee te maken hebben. En dat is bijna altijd. De eerste laag, dat noemen we participatiecheck, maar dat is eigenlijk waar je mee bezig bent, het beleid wat je maakt. Ben je bijvoorbeeld bezig met voorbereidingen van speeltuinen, nou dan kun je jezelf de vraag stellen, is die speeltuin straks ook geschikt voor kinderen met een beperking? Hè, kunnen ze zelf meedoen? Nou, dat is de eerste laag. De tweede laag is de verdragscheck, hè kom je tegemoet dan aan de rechten die in het verdrag staan? Nou, een heel belangrijke daarbij is toegankelijkheid. Kun je bijvoorbeeld ook op de website die jullie hebben over speeltoestellen, waar je kunt spelen, kun je daar informatie vinden over toegankelijkheid voor kinderen met verschillende beperkingen? En dan de derde check is de coördinatiecheck, dat is echt voor de techneuten onder jullie, hoe verhoudt zich dit nu bijvoorbeeld tot de lokale inclusieagenda? En als die er niet is, zou dit iets zijn voor de lokale inclusieagenda? Dus eigenlijk is die handreiking voor iedereen die iets te maken heeft met het VN-verdrag handicap of die in contact staat met Raoul als inclusiemedewerker. Maar het is ook geschikt om na te denken over bredere agendapunten binnen de gemeente, over de vraag hoe je bijvoorbeeld op het sociaaldomein het VN-verdrag handicap wil uitvoeren.

Participatie 

Belangrijk voor je beleid is dat de voorzieningen van de gemeente goed aansluiten bij de verschillende behoeften van inwoners. Zijn er voldoende woningen zodat mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen? Is het sociaal wijkteam in staat om te werken met de verschillende bewoners van een bepaalde wijk? Weet het buurtteam welke ondersteuning een groep nodig heeft? Inclusie bereik je door alle inwoners op een juiste manier te helpen, zonder discriminatie en rekening houdend met verschillen. En zorg je ervoor zorgt dat alle inwoners kunnen participeren en meedenken over het beleid dat hen raakt, dan kun je ook rekenen op meer betrokkenheid. 

Tips voor participatie bij provincies, gemeenten en waterschappen:

Heb jij zelf nog tips?   

Neem contact met ons op via info@mensenrechten.nl