Oproep aan toekomstig kabinet: Treed daadkrachtig op tegen institutioneel racisme

Deze week staat niet alleen in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook in de strijd tegen racisme en discriminatie. Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een belangrijke dag, want ook in Nederland is sprake van institutioneel racisme. Het is daarom hoog tijd dat het toekomstige kabinet hier daadkrachtig tegen optreedt. Het College voor de Rechten van de Mens (het College) roept op om vijf acties te ondernemen.

Tekst "Oproep aan het Kabinet: Pak institutioneel racisme daadkrachtig aan. Vij actiepunten."

Vijf actiepunten tegen institutioneel racisme

Met zijn oproep benadrukt het College de rol en verantwoordelijkheid die de landelijke vertegenwoordigers hebben bij het uitbannen van institutioneel racisme. Zij zijn aan zet om dit hardnekkige probleem op te lossen. Deze vijf actiepunten zijn daarbij belangrijke stappen naar een discriminatievrije samenleving. 

“Politici en bewindslieden hebben de morele plicht om zich onomwonden uit te spreken én daadkrachtig op te treden tegen racisme en discriminatie. Ook – juist, vooral ook – wanneer het voorkomt binnen de overheid. Het is tijd voor een discriminatievrij Nederland.” - Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens

Vind je het ook hoog tijd voor deze actiepunten? Deel deze oproep per e-mail en via sociale media met je netwerk.  

Download de pdf: Vijf actiepunten tegen institutioneel racisme

Waarom deze oproep?

Ook in Nederland is sprake van institutioneel racisme. Met institutioneel racisme wordt verwezen naar wetten, beleid, ongeschreven regels en handelswijzen, die leiden tot systematische uitsluiting of benadeling van groepen op basis van huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming. Institutioneel racisme zit diepgeworteld in verschillende terreinen van onze samenleving: van de arbeidsmarkt, woningmarkt en het onderwijs tot aan de openbare ruimte en overheid. Uit eerder onderzoek van het College blijkt dat 28 procent van de mensen die discriminatie ervaren dit ook meemaken op grond van hun huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.

Ervaringen met discriminatie op grond van ras hebben grote gevolgen voor mensen en de samenleving. Zo mijden mensen bijvoorbeeld locaties waar ze discriminatie hebben ervaren en maken jongeren met een migratieachtergrond van het MBO minder kans op een stageplek. Ervaringen met discriminatie door de overheid hebben mogelijk een nog grotere impact. Zij tasten de vrije uitoefening van mensenrechten aan en kunnen leiden tot wantrouwen in de overheid.

Wat kan jij doen?

Mocht je het gevoel hebben dat je gediscrimineerd bent? Dan kan je melding maken bij het College, of een verzoek om een oordeel indienen. Het College kan in individuele gevallen oordelen of er sprake is van discriminatie op basis van gelijkebehandelingswetten.

Wat doet het College nog meer?

Naast oordelen over discriminatie, is het College begin 2021 gestart met het project ‘Institutioneel racisme en rassendiscriminatie’. Met dit project wil het College binnen overheidsdiensten en –organisaties aandacht vergroten voor het tegengaan van werkwijzen, gedragingen en handelingen die (kunnen) leiden tot discriminatie op grond van ras.

Lees meer over de plannen van het project in ons dossier.