Speciale werkvormen en lessen

Het College ontwikkelde met Kwintessens een lessenserie voor het primair onderwijs en met Common Ground diverse werkvormen voor het voortgezet onderwijs. 

Lessen in samenwerking met Kwintessens

Het College ontwikkelde met Kwintessens een lessenserie Kwink voor burgerschap waarmee kinderen uit het primair onderwijs aan de slag kunnen met burgerschap en mensenrechten. Door middel van kleurrijke animaties van boerderijdieren en filmpjes leren kinderen vragen te stellen bij allerlei dagelijkse situaties: waarom zou je iedereen mee laten doen? Mag iedereen naar school en wie zorgt er eigenlijk voor de school? Waarom zijn mensenrechten en kinderrechten belangrijk? Voor zowel onder-, midden- als bovenbouwdocenten staan vijf lessen klaar.

Werkvormen in samenwerking met Common Ground

Het College ontwikkelde met Common Ground werkvormen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over de betekenis van het recht op huisvesting en op de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing.  Ze zijn direct in een lesuur te gebruiken en bieden daarnaast ook nog verdieping. 

Aan de hand van persoonlijke verhalen zien leerlingen dat je ook als jongeren te maken kunt krijgen met dakloosheid. Ze komen erachter welke hulp wel helpt en welke niet. Je kunt leerlingen na laten denken over mogelijke individuele en maatschappelijke oplossingen. 

Download de werkvorm over het recht op huisvestingVia verschillende casussen leren en stellingen over de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing en formuleren ze onderbouwde meningen over botsende grondrechten.  

Download de werkvorm over het recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing