How-to Handreiking Wetgeving & het VN-verdrag handicap

Bij het maken van ontwerpwetgeving is een toets aan mensenrechten verplicht. Dus ook aan het VN-verdrag handicap, het verdrag dat de gelijke toegang tot mensenrechten van mensen met een beperking waarborgt. Dit verdrag is een bijzonder verdrag, omdat het voor een groot deel programmatisch is. Dit betekent dat de overheid om de rechten en bepalingen in het verdrag te realiseren maatregelen moet nemen.

Bijvoorbeeld door het maken van een nieuwe wet. Het tweede wat dit verdrag bijzonder maakt is dat het de verplichting bevat om nauw overleg te plegen met mensen met een beperking en hun organisaties bij de totstandkoming van wetgeving en beleid dat op hen betrekking heeft.

De handreiking Wetgeving en het VN-verdrag handicap die het College voor de Rechten van de Mens heeft gemaakt, geeft handvatten die je helpen bij de toelichting dat en hoe een ontwerpwet het VN-verdrag handicap verder uitvoert. In deze video legt Collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen uit hoe je dat aanpakt.