Zo gebruik je de handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap

Als bestuurder of ambtenaar heb je direct invloed op het leven van mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken van de regionale bus. Het inrichten van een inclusieve speeltuin waar elk kind kan spelen. Maar ook het in gebruik nemen van elektrische scooters in de stad, die vaak het vaste looppad van mensen met een visuele beperking blokkeren. Het is belangrijk om het VN-verdrag handicap mee te nemen bij het maken en uitvoeren van beleid en regelgeving. Dat is ook een verdragsverplichting.

In deze video legt collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen uit wat je met deze handreiking kunt als ambtenaar of bestuurder bij de provincie of gemeente.

Het VN-verdrag handicap vraagt heel veel van overheden op ongeveer alle terreinen van het leven. Wonen, werken, inkomen, recreatie, sport. En dat is best overweldigend, alles bij elkaar. En veel mensen denken ook niet direct aan het VN-verdrag handicap als ze aan het werk zijn bij het maken van regelgeving of beleid. Maar het VN-verdrag handicap omgekeerd is wel voor iedereen bedoeld. Daarom hebben we geprobeerd om in die handreiking mensen, een jurist, als beleidsmaker, maar ook als je als bode werkt heb je iets aan deze handreiking. Want er zitten eigenlijk precies al die punten in, die checks noemen we dat, die je kunt gebruiken bij je werk als je iets maakt waar mensen met een beperking mee te maken hebben. En dat is bijna altijd. De eerste laag, dat noemen we participatiecheck, maar dat is eigenlijk waar je mee bezig bent, het beleid wat je maakt. Ben je bijvoorbeeld bezig met voorbereidingen van speeltuinen, nou dan kun je jezelf de vraag stellen, is die speeltuin straks ook geschikt voor kinderen met een beperking? Hè, kunnen ze zelf meedoen? Nou, dat is de eerste laag. De tweede laag is de verdragscheck, hè kom je tegemoet dan aan de rechten die in het verdrag staan? Nou, een heel belangrijke daarbij is toegankelijkheid. Kun je bijvoorbeeld ook op de website die jullie hebben over speeltoestellen, waar je kunt spelen, kun je daar informatie vinden over toegankelijkheid voor kinderen met verschillende beperkingen? En dan de derde check is de coördinatiecheck, dat is echt voor de techneuten onder jullie, hoe verhoudt zich dit nu bijvoorbeeld tot de lokale inclusieagenda? En als die er niet is, zou dit iets zijn voor de lokale inclusieagenda? Dus eigenlijk is die handreiking voor iedereen die iets te maken heeft met het VN-verdrag handicap of die in contact staat met Raoul als inclusiemedewerker. Maar het is ook geschikt om na te denken over bredere agendapunten binnen de gemeente, over de vraag hoe je bijvoorbeeld op het sociaaldomein het VN-verdrag handicap wil uitvoeren.