Onbeperkt stemmen op een toegankelijk stembureau

Volgens het VN-verdrag handicap moet stemmen toegankelijk zijn voor iedereen. Artikel 29 van het VN-verdrag stelt een aantal concrete eisen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Zo moeten de stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen ‘adequaat, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn’.

Samen met mensen met een beperking wordt er op steeds meer plaatsen gekeken hoe het stemproces, verkiezingsproces en de stemlokalen toegankelijker kunnen worden om de verkiezingen toegankelijk maken. Zoals verkiezingsprogramma’s die worden uitgebracht in begrijpelijke taal en stembureaus. Zoals tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in Utrecht.