Onbeperkt stemmen op een toegankelijk stembureau

Volgens het VN-verdrag handicap moet stemmen toegankelijk zijn voor iedereen. Artikel 29 van het VN-verdrag stelt een aantal concrete eisen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Zo moeten de stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen ‘adequaat, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn’.

Samen met mensen met een beperking wordt er op steeds meer plaatsen gekeken hoe het stemproces, verkiezingsproces en de stemlokalen toegankelijker kunnen worden om de verkiezingen toegankelijk maken. Zoals verkiezingsprogramma’s die worden uitgebracht in begrijpelijke taal en stembureaus. Zoals tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in Utrecht.

Uitgeschreven tekst

Lisa Hinderks (plaatsvervangend voorzitter stembureau): "Dit is een gebarentaal-toegankelijk stembureau voor doven en slechthorenden. Het wordt geleid door alleen maar dove mensen. Dat is hartstikke leuk." 

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen (Collegelid van het College voor de Rechten van de Mens): "Normaal is het een zittingszaal waar mensen komen met discriminatieklachten. Maar vandaag is de zittingszaal ingericht als stembureau door de gemeente Utrecht."  

Benny Elferink (voorzitter stembureau): "Vandaag ben ik de voorzitter van het stembureau dus ik zorg ervoor dat alles goed verloopt. Volgens de regels. En dat de protocollen worden gevolgd. En dat doen we met een heel team." 

Lisa Hinderks: "In dit stembureau kan iedereen gebaren. En dat is gemakkelijk voor de communicatie. Het is gelijkwaardig. Maar het is ook leuk voor horende mensen. Die maken ook eens kennis met gebarentaal op die manier. Dus daarom is dit stembureau zeker wel bijzonder."

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen: "Het uitbrengen van je stem is de meest directe manier om mee te kunnen doen in een democratie. Het VN-verdrag handicap zegt ook dat het verkiezingsproces toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Toen het verdrag in werking trad, is de Nederlandse wet aangepast. En die wordt ook nog verder aangepast. Maar nu komt het echt aan op de uitvoering. Heel belangrijk is dat we zien dat er op meer plaatsen samen met mensen met een beperking wordt gekeken hoe het stemproces, het verkiezingsproces en de stemlokalen toegankelijker kunnen worden. Dat zie je bijvoorbeeld hier in Utrecht bij dit stembureau." 

Benny Elferink: "Ja, voor mij is dit stembureau echt super want het is toegankelijk voor gebarentaal. En dat is heel speciaal. Het is heel goed dat de gemeente Utrecht daarin voorziet. Het is toegankelijk voor doven en slechthorenden maar het is ook zichtbaar voor andere mensen. En daarom dat mensen al snel kunnen denken ‘oh wat leuk, wat goed dat dove mensen ook betrokken worden bij de verkiezingen’ En dat vind ik heel belangrijk. En zo worden wij ook meer gezien." 

Lisa Hinderks: "Het stemmen is een feest van democratie. Dus het moet ook toegankelijk zijn. Ook voor doven en slechthorenden is het prettig als in een stembureau gelijkwaardige communicatie aanwezig is zodat er gebaard kan worden. Dat is heel belangrijk. Hier is het speciaal voor doven en slechthorenden, maar iedereen is natuurlijk welkom. Het is heel belangrijk dat je een stembureau hebt dat bij je past. Met in dit geval gebarentaal." 

Alt-tekst

In deze video interviewen we Benny Elferink en Lisa Hinderks op een verkiezingsdag. Zij zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter op het gebaren-toegankelijk stembureau. Daarnaast wordt ook Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen geïnterviewd, zij is Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Tussendoor zie je beelden van het stembureau en het stemproces gedurende dag.