Onbeperkt stemmen met Mirjam de Jonge

Volgens het VN-verdrag handicap moet stemmen toegankelijk zijn voor iedereen. Artikel 29 van het VN-verdrag stelt een aantal concrete eisen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Zo moeten de stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen ‘adequaat, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn’.

Het is belangrijk dat alle stembureaus aanpassingen hebben die het voor mensen met een beperking mogelijk maken dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Zonder dat iemand de deur voor je hoeft open te doen of je een drempel over moet tillen. Ervaringsdeskundige Mirjam de Jonge merkt dat dit, hoe voor de hand liggend soms ook, in de praktijk niet altijd even goed geregeld is.

Uitgeschreven tekst

Mirjam de Jonge (ervaringsdeskundige): "Ik denk dat wij bevoorrecht zijn in ons land om te mogen stemmen. En ik wil hier graag dingen voor elkaar krijgen, dus ga ik stemmen. Ik bedoel, als ik niet stem dan vind ik - maar dat is mijn mening -  dat je ook geen recht van spreken hebt als er iets bijvoorbeeld niet gerealiseerd kan worden. Dan had ik mijn stem maar moeten laten gelden.  

Mijn naam is Mirjam de Jonge. Ik kom uit Geldrop en ik ben vermoedelijk geboren met een zuurstoftekort waardoor ik cerebrale parese heb. En met name aan de rechterkant, dus aan mijn arm en mijn been.  

Ik wil zoveel mogelijk zelf blijven doen om de eigen regie te voeren over mijn leven. Dat vind ik heel belangrijk, het is een speerpunt voor mezelf. Ik ben bijvoorbeeld iemand die ontzettend gemotiveerd is om zo lang mogelijk permanent uit mijn rolstoel te blijven en daar sport ik ook heel erg voor. Ik vind bewegen ook met name heel erg belangrijk voor mensen met een beperking. 

Ik zou niet weten of ik in elk willekeurig stemhokje zou kunnen stemmen omdat ik niet weet of alle locaties wel aangepast zijn. De ene heeft een trap, de andere heeft de deur dicht. Bij een andere kun je de draaicirkel niet maken met scootmobiel. Noem het maar en je kunt het tegenkomen. Dus ik moet altijd vooronderzoek doen waar ik zou willen stemmen en of dat mogelijk zou zijn. Terwijl ik denk een gezond persoon, die stapt gewoon naar binnen, kruist zijn dingen aan en die gaat. 

Wat fijn zou zijn is dat alle openbare gelegenheden waar de stemhokjes zijn, dat die gewoon normaal toegankelijk zijn. Niet bijvoorbeeld met een rubberen mat waar iemand met een blindegeleidestok in blijft hangen. Of waar de deur bij dicht zit of dat je niet in het stemhokje past met je scootmobiel. Of dat het plankje te hoog hangt zodat je ook niet ziet waar je op kunt stemmen. Noem het maar. 

Ik vind Nederland en de gemeentes niet echt altijd even toegankelijk, nee. Men denkt van wel, maar dat is vaak niet zo. Als je bij ons al kijkt is er bij horecagelegenheden niet eens een invalidetoilet of je komt er bijna niet naar binnen. En de wil is er vaak wel maar het ontbreekt ze dus aan de expertise of aan de ervaringsdeskundige.  

Ik denk dat we op heel veel vlakken nog heel veel werk moeten gaan verzetten. Dat kan ik niet alleen, daar heb ik veel mensen voor nodig, ook mensen met een beperking die zich daarvoor in kunnen en willen zetten. Om met z’n allen een vuist te maken richting ons allemaal. Ik denk dat dat iets moois is. In ons mooie Nederland, dat het nog mooier wordt, maar dan ook echt voor iedereen."  

Alt-tekst

In de video volgen we Mirjam de Jonge, ervaringsdeskundige in een rolstoel, op een verkiezingsdag. In de ochtend gaan we met haar mee als ze gaat sporten, samen met een personal trainer. Daarna volgen we haar als ze op weg is naar het stembureau. Hier zie je dat ze gaat stemmen.