“Noodopvanglocatie Heumensoord ongeschikt voor langdurig verblijf in de winter. Afghaanse evacués moeten ander en structureler onderdak krijgen”

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) en de Nationale ombudsman dringen er bij staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid op aan haast te maken met het vinden van een meer structurele woonvoorziening voor de Afghaanse evacués die sinds twee maanden verblijven in de noodopvang in het Gelderse Heumensoord.

Bezoek aan Heumensoord

Op 29 oktober jl. brachten de voorzitter van het College Jacobine Geel en ombudsman Reinier van Zutphen een bezoek aan de noodopvanglocatie en spraken ze met zowel medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als met evacués zelf. Collegevoorzitter Jacobine Geel: “De omstandigheden waarin deze mensen moeten leven zijn onder de maat voor iets anders dan noodopvang en daarom moet er snel een betere oplossing komen. Dit ligt overigens niet aan de inzet van medewerkers en vrijwilligers van het COA en andere instanties. Zij doen er echt alles aan om het leed van de bewoners wat te verzachten.”

Ongeschikt voor langdurige opvang

In 2016 brachten het College en de ombudsman een gezamenlijk bezoek aan de toenmalige noodopvang Heumensoord. Naar aanleiding van dat bezoek stelden het College en de ombudsman vast dat een dergelijke grootschalige opvang schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers en deden de dringende aanbeveling om de locatie niet opnieuw, op grote schaal, in gebruik te nemen.

Heumensoord is ondanks deze eerdere aanbevelingen van het College en de ombudsman toch opnieuw in gebruik genomen als noodopvanglocatie. De evacués, waaronder 450 kinderen, verblijven daar onder omstandigheden die volstrekt ongeschikt zijn voor een verblijf langer dan een paar weken. Er is een groot gebrek aan privacy en de opvang is niet geschikt voor de koude wintermaanden. Bovendien zorgt de onzekerheid over de duur van het verblijf en over de toekomst ervoor dat de bewoners last hebben van psychische gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid en depressie. De omstandigheden waarin de evacués moeten leven hebben niet alleen gevolgen voor hun gezondheidssituatie, maar ook een negatieve impact op het integratieproces. Daarom is uitzicht op ander, structureel verblijf hard nodig.

Extra verantwoordelijkheid voor evacués

In Heumensoord wordt een groep evacués opgevangen waarvoor de Nederlandse overheid zegt een extra verantwoordelijkheid te voelen. In de praktijk verblijven ze er onder omstandigheden die slechter zijn dan in een regulier AZC.

In gesprek met de staatssecretaris

Het College en de ombudsman gaan op korte termijn in gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol over de situatie in Heumensoord.