Mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs

Kunnen leerlingen met een beperking ook helemaal meedoen op jouw school? Moet de school gezonde producten aanbieden in de kantine? Hoe bespreek je verschillen in geloofsovertuiging in de klas? Wat mogen leerlingen tegen elkaar zeggen in het kader van vrijheid van meningsuiting? En wanneer bereiken discussies een grens en wordt ‘respect voor elkaar’ relevant? 

Waarom onderwijs over mensenrechten? 

Zonder dat je het soms door hebt spelen mensen- en kinderrechten een grote rol in het dagelijks leven. Zowel thuis, op straat als binnen een opleiding. Ze zijn het fundament van een maatschappij waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en volwaardig kan meedoen. Gelijke kansen, respect voor verschillen en kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf en die van anderen, zijn cruciaal voor een veilig, eerlijk en gelukkig samenleven. 

Wat zit er in de toolbox? 

In de toolbox Mensenrechten in het MBO leggen we uit hoe docenten, schoolleiders en bestuurders in het MBO aan de slag kunnen met mensenrechten en kinderrechten. De toolbox bestaat uit drie delen: 

  • Deel A: waarom is onderwijs over mensenrechten en kinderrechten belangrijk? Welke mensenrechten en kinderrechten zijn er? 
  • Deel B: hoe kun je aan de slag gaan met onderwijs over mensenrechten en kinderrechten? We lichten verschillende methodes en uitgangspunten toe en illustreren deze met concrete vragen en suggesties. 
  • Deel C: verschillende werkvormen in de vorm van groepsopdrachten of individuele opdrachten, video's en games. 

Download Toolbox Mensenrechten in het mbo

Wie maakten de toolbox? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Kennispunt MBO Burgerschap en het College voor de Rechten van de Mens hebben het initiatief genomen voor deze toolbox.

Aan de productie werkten ook mee:

  • Amnesty International
  • de Anne Frank Stichting
  • Movies that Matter
  • het Comité 4 en 5 mei

De Algemene Onderwijsbond, Inclusief Indië en docenten van verschillende mbo’s waren kritische meelezers.