Zelfstandig wonen met een beperking

In het VN-verdrag handicap is vastgelegd dat mensen met een beperking het recht hebben om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zo moeten mensen met een beperking bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen waar en met wie zij wonen. Ook moeten zij toegang hebben tot zorg en ondersteuning op maat die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Hier moet de overheid voor zorgen.

Toegang tot woonruimte 

De wet bepaalt dat mensen met een beperking gelijke toegang hebben tot woonruimte als mensen zonder beperking. Bij gelijke toegang tot woonruimte gaat het ook om gemeenschappelijke ruimtes, zoals een trappenhuis en een hal. Deze bepalingen staan in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Deze wet geldt voor iedereen met een (langdurige) beperking.  

De wet bepaalt dat woningaanbieders en woningbemiddelaars geen onderscheid mogen maken omdat iemand een beperking heeft, bij: 

  • Het aanbieden van woonruimte 
  • Het sluiten van een overeenkomst voor huur, koop of bewoning van woonruimte of het uitvoeren, wijzigen of beëindigen daarvan 
  • Het bemiddelen bij koop en huur 
  • Het opstellen van reglementen 
  • Het inschrijven als woningzoekende 

Ook in het VN-verdrag handicap zijn artikelen over zelfstandig wonen opgenomen. Zo moet de overheid zorgen voor meer toegankelijke woningen en de toegang tot hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen wonen.  

Individuele aanpassingen 

Soms moeten woningaanbieders en woningbemiddelaars in individuele gevallen aanpassingen doen. Dit staat ook vastgelegd in de WGBH/CZ. Voorbeelden van zo’n aanpassing zijn: 

  • Een formulier of contract in braille voor iemand met een visuele beperking 
  • Een formulier of contract omzetten in eenvoudig Nederlands voor mensen met een verstandelijke beperking 
  • Op een aangepaste manier contact hebben met de woningzoekende, bijvoorbeeld bellen in plaats van schrijven 
  • Toestemming geven om een scootmobiel te plaatsen 

De wet verplicht woningaanbieders niet om bouwkundige aanpassingen te doen aan een woning voor mensen met een beperking.