Nieuw meerjarenplan en nieuwe klankbordgroep toezicht VN-verdrag handicap

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd met de komst van acht nieuwe klankbordgroepleden. Het betreft Hossam Althakali, Martin van de Beek, Yamina Gilliot, Micky Hermes, Wilfried Klein Avink, Ahmed el Mesri, Hillie Nooitgedagt en Rick Vergeer. De aanstelling is naar aanleiding van het nieuwe meerjarenplan toezicht VN-verdrag handicap, waar het College in januari mee gestart is. De nieuwe leden helpen het College de komende jaren met het bevorderen, beschermen en monitoren van de rechten van mensen met een beperking in Nederland.   

VN-verdrag handicap 

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Volgens het VN-verdrag handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving. Net als ieder ander. Het College is toezichthouder op de uitvoering van het verdrag in Nederland. De klankbordgroep toezicht VN-verdrag handicap adviseert het College daarbij.  

Ervaring met het leven met een beperking 

De klankbordgroepleden hebben allemaal zelf ervaring met het leven met een beperking. Naast de eigen ervaringen kunnen de leden ook belangrijke input geven over de bredere groep van mensen met een beperking. Niet alleen doordat ze zich goed kunnen verplaatsen in andere mensen, maar ook door bijvoorbeeld hun netwerk en werk.  

Werkzaamheden klankbordgroep 

Het College gebruikt de inbreng van de klankbordgroepleden bij het monitoren van het verdrag. Zo werken en denken de leden mee in het proces van de jaarlijkse monitor toezicht VN-verdrag handicap. Maar de leden worden ook betrokken bij onderzoek, advies en andere taken die het College in het kader van het toezicht verricht.  

De basis op orde  

Het College is dit jaar gestart met een nieuw Meerjarenplan toezicht VN-verdrag handicap, genaamd ‘De basis op orde’. Het meerjarenplan beschrijft de richting van het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap voor de komende vier jaar. Het meerjarenplan bestaat uit drie programmalijnen die toezichthouden op een aantal belangrijke grondbeginselen en rechten van het verdrag: 1. autonomie, 2. de basis inclusief over werk, inkomen & sociale bescherming en 3. participatie. 

Lees hier het meerjarenplan in eenvoudige taal