Vrijheid van mensen met een beperking ingeperkt door ontoegankelijk vervoer

Langdurig defecte stationsliften, geen reisassistentie of aangepaste tijden voor de regiotaxi. Zelfstandig reizen is voor mensen met een beperking nog steeds een grote uitdaging. Het College maakt zich hier zorgen over. Reizigers met een beperking moeten namelijk, net als ieder ander, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en personenvervoer. Dit is geen gunst maar een belangrijke verplichting van het VN-verdrag handicap.    

Problemen door coronamaatregelen  

Tijdens de coronapandemie werd ieders vrijheid ingeperkt. Mensen met een beperking werden echter extra getroffen door de coronamaatregelen, onder meer in het vervoer. Zo oordeelde het College vorig jaar dat de NS een vrouw discrimineerde door onvoldoende informatie over de toegankelijkheid van treinvervangend busvervoer ter beschikking te stellen. En afgelopen maand oordeelde het College dat Arriva een man in een elektrische rolstoel discrimineerde door hem toegang tot de buurtbus te weigeren en hem daarbij niet te informeren over alternatief vervoer.  

Vrijheid blijft ingeperkt 

Maar ook na de pandemie gaat er nog veel mis. RTL Nieuws berichtte vorige week over de defecte liften op NS-stations en de grote gevolgen voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit is geen incident: ook het College krijgt veel meldingen over de (on)toegankelijkheid van het openbaar vervoer en personenvervoer. Toegankelijk vervoer draagt bij aan de zelfstandigheid en autonomie van mensen met een beperking. Door deze knelpunten kunnen mensen met een beperking niet volwaardig meedoen aan de samenleving. Dat staat op gespannen voet met het VN-verdrag handicap.

Het VN-verdrag handicap geldt sinds 2016 in Nederland en verplicht de overheid om te zorgen voor een toegankelijke samenleving. Zo staat in het verdrag dat de overheid passende maatregelen moet nemen om te zorgen dat mensen met een beperking net als ieder ander toegang hebben tot vervoer. Ook moet de overheid maatregelen nemen om te waarborgen dat private instellingen, die diensten aanbieden aan het publiek, rekening houden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het College is toezichthouder op de uitvoering van dit mensenrechtenverdrag.

Blijf misstanden melden 

Het College overweegt zaken rond vervoer voor mensen met een beperking nader te onderzoeken en roept iedereen op om misstanden te blijven melden. Voor het maken van een melding of meer informatie kan je contact opnemen met het College door een e-mail te sturen naar info@mensenrechten.nl.  

Verder lezen