Rick Vergeer

Rick Vergeer

Functie
Lid van Klankbordgroep VN-verdrag handicap

Rick Vergeer woont in Alkmaar en is procesmanager bij een bank. Daarnaast is hij projectlid van het jongerenplatform regio Alkmaar dat zich inzet voor jongerenparticipatie op lokaalbeleid. Zo ook voor de jongeren met een beperking. Rick heeft sinds zijn achtste een visuele beperking. Zijn restvisus bestaat uit zijn twee rechter ooghelften. Hierdoor kijkt hij met een iets andere visie naar de wereld dan mensen zonder visuele beperking.  

“Door mijn persoonlijke ervaringen en de ervaringen van mensen die ik om mij heen spreek, vind ik het belangrijk dat er meer bewustwording en aandacht komt voor een inclusievere en toegankelijke samenleving. Wat mij betreft is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan de meest basale zaken zoals arbeidsparticipatie, mobiliteit, zorg en de snel veranderende digitale zaken, als we maar oog hebben voor alle doelgroepen die hiervan gebruik maken.”