Hillie Nooitgedagt

Hillie Nooitgedagt

Functie
Lid van Klankbordgroep VN-verdrag handicap

Hillie Nooitgedagt is journalist, onderzoeker en coach vanuit haar eigen onderneming: Wij Participeren. In 2019 is ze begonnen met een onderzoek naar de ervaringen van mensen in de Participatiewet, het doelgroepregister, de Wajong, Nieuw Beschut werk en mensen met een beperking zonder uitkering. Ook schrijft ze momenteel twee boeken over dit onderwerp.  

“Ik vind het belangrijk om de belangen van iedereen met een zichtbare of onzichtbare beperking in Nederland te behartigen. Ook wil ik graag iets doen aan de beeldvorming, die is vaak niet juist over mensen met een beperking. Ik wil helpen om die op een positieve manier om te buigen.”