Ahmed El Mesri

Ahmed El Mesri

Functie
Lid van Klankbordgroep VN-verdrag handicap

Ahmed El Mesri is getrouwd en heeft drie kinderen. 35 jaar geleden richtte hij de stichting ‘Assadaaka Community’ op. Deze stichting in Amsterdam-Oost staat voor meer participatie in onze multiculturele samenleving en brengt buurtbewoners samen. Ahmed is daarnaast voorzitter van ‘Onze Hoop’, een organisatie voor migranten met een beperking of chronische ziekte. Hierdoor werkt hij dagelijks met mensen met een (zichtbare of onzichtbare) beperking.  

“Het hebben van een beperking of een niet-Nederlandse afkomst moet niet bepalend zijn voor jouw plaats in de samenleving, maar het durven volgen van je wensen en ambities. Inclusie en toegankelijkheid zijn daarvoor van essentieel belang. Als vrijwilliger zet ik mij in voor de emancipatie en participatie van alle burgers.”