Update coronavirus: het oordelenproces van het College en de bereikbaarheid

De aangekondigde aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van de zittingen bij het College. Ons gebouw en onze zittingszaal zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

Het College benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Er zijn door het kabinet geen (reis)beperkingen opgelegd. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het College gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. In alle publieke ruimten van het Collegegebouw geldt een mondkapjesplicht voor personen van 13 jaar en ouder. Met uitzondering van mensen die in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel vanwege een beperking of chronische ziekte en daarom geen mondkapje hoeven te dragen.