Coronavirus

Het is alweer een aantal jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst opdook in Nederland. Sindsdien heeft de regering vergaande maatregelen genomen om het virus in ons land te bestrijden. Dat betekende dat een aantal mensenrechten werden ingeperkt. Op 23 maart 2022 heeft de regering de laatste coronamaatregelen opgeheven.

Het College heeft tussen 2020 en 2022 alle ontwikkelingen op de voet gevolgd, de maatregelen getoetst op internationale mensenrechten en adviezen uitgebracht. Dit zal het College de komende tijd blijven doen. In dit dossier staan de meest relevante mensenrechtelijke vraagstukken die speelden rond de coronamaatregelen.