Coronavirus

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst opdook in Nederland. Sindsdien heeft de regering vergaande maatregelen genomen om het virus in ons land te bestrijden. Dat betekende dat een aantal mensenrechten werden ingeperkt. Op 23 maart 2022 heeft de regering de laatste coronamaatregelen opgeheven. Toch zijn de zorgen niet helemaal weg: het coronavirus blijft onder ons. 

De afgelopen twee jaar heeft het College alle ontwikkelingen op de voet gevolgd, de maatregelen getoetst op internationale mensenrechten en adviezen uitgebracht. Dit zal het College de komende tijd blijven doen. In dit dossier staan de meest relevante mensenrechtelijke vraagstukken die speelden rond de coronamaatregelen.