Armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, leven veel mensen in armoede. Het gaat verder dan een gebrek aan geld, want het raakt verschillende delen van je leven. Daarom is er een beleid nodig waarin mensenrechten centraal staan.

Actualiteit 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een migratieachtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een groter risico lopen op armoede. In augustus 2023 berichtte het Centraal Planbureau dat zonder nieuw beleid van het kabinet armoede toeneemt. Steeds meer huishoudens voelen de prijsstijgingen in hun leven. Zeker mensen die nu al moeilijk rondkomen.

Ook in Caribisch Nederland is sprake van toenemende armoede. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba maken sinds 2010 deel uit van Nederland, maar het welzijn en de welvaart van de inwoners van de eilanden is nog niet op het niveau van Europees Nederland.

Mensenrechten in de praktijk

Mensen kunnen in armoede komen door veranderingen in hun leven, zoals het verlies van werk of een echtscheiding. Armoede kan ook het gevolg zijn van onvoldoende bescherming van de rechten van mensen. Mensen kunnen niet genoeg inkomen hebben voor boodschappen en de energierekening, maar kunnen ook minder deelnemen aan sociale activiteiten. Het gaat vaak gepaard met stress, schaamte, eenzaamheid en depressies.  

Uiteindelijk kan langdurige armoede en grote sociale ongelijkheid binnen onze samenleving leiden tot meer maatschappelijke onvrede en wantrouwen in instituties, zoals de overheid. Dat zijn gevolgen die onze samenleving als geheel raken.

Armoede raakt het recht op gelijkheid en non-discriminatie, recht op een behoorlijke levensstandaard, recht op gezondheid, recht op huisvesting, recht op onderwijs, recht op arbeid, recht op participatie en rechtsbescherming.

Hoe beïnvloedt armoede mensenrechten? En andersom?

Kringloop van armoede

Activiteiten van het College 

Het leven in armoede is een acuut probleem en dat vraagt om onmiddellijke actie. Armoede stoppen waar deze nog voorkomt en voorkomen waar die dreigt te ontstaan. Dat is een verplichting van de overheid.

In een rapportage over armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten en een specifieke rapportage voor Caribisch Nederland pleit het College voor een beleid waarin mensenrechten centraal staan. Een duurzaam, menselijk en effectief beleid die mensen nu en in de toekomst beschermt tegen armoede.

Uitgelicht

Reportages

Nieuws

Meer nieuws