Vacature: Stage Politieke signalering en advisering

Ben je geïnteresseerd in mensenrechten en in politiek? Het College voor de Rechten van de Mens heeft een interessante stageplek waarbij je midden in de maatschappelijke en politieke discussie staat over onderwerpen als geweld tegen vrouwen, digitalisering en mensenrechten en discriminatie.

De organisatie

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming.

Wil je meer weten over wat het College voor de Rechten van de Mens doet en wat mensenrechten zijn? Bekijk dan deze korte video:

Mensenrechten. Waar denk jij dan aan?  
Waarschijnlijk aan misstanden in landen ver weg. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.   

In deze video laten we je zien waarom mensenrechten ook over jou gaan. En wat het College voor de Rechten van de Mens doet om jouw mensenrechten te beschermen.

De bescherming van mensenrechten is belangrijk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  
Een samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, en gelijke kansen hebben. 

Precies, en je zou zeggen dat niemand jouw mensenrechten van je kan afnemen, want die heb je omdat je mens bent. Als mens heb je het recht om naar school te gaan, het recht op werk, en het recht op zorg als je ziek bent. 

Deze mensenrechten zijn in 1948 opgeschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring is ondertekend door landen van over de hele wereld, ook door Nederland.  

1948!? Mensenrechten worden dus al heel lang erkend en beschermd. Dat is een goede zaak!   

Zeker, maar tóch gaat het nog niet altijd goed.  
Soms worden mensenrechten geschonden of staan ze onder druk. Ook in Nederland: 

Als vrouwen met dezelfde baan minder verdienen dan mannen, bijvoorbeeld. 
Als jongeren geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun naam. Of als mensen met een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.   

Het College voor de Rechten van de Mens is opgericht om erop te letten dat de mensenrechten goed beschermd worden, en om erover te vertellen. In Nederland én in Caribisch Nederland.  

We luisteren naar iedereen in onze samenleving: wat gaat er goed en wat gaat er niét goed? We doen onderzoek en adviseren de regering en het parlement. Ook rapporteren we aan internationale organisaties, zoals de VN.

Het College is een plek waar je je recht kan halen. We oordelen over individuele discriminatieklachten en geven voorlichting, omdat het belangrijk is dat mensen weten wat hun rechten zijn. 

Dus: heb jij een vraag over mensenrechten? 
Wij kunnen je verder op weg helpen.  
Ja. En als je denkt dat je bent gediscrimineerd kun je ook bij ons terecht. Wij onderzoeken dan of dat inderdaad zo is, en doen daar een gezaghebbende uitspraak over.  

Mensenrechten zijn er voor iedereen. 
Dus ook voor jou. 

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Ga naar Werken bij het College voor meer informatie. 

De werkzaamheden

Ben jij die enthousiaste stagiair die de politieke ontwikkelingen volgt op mensenrechtenthema’s? Het gaat om een meewerkstage. Je kijkt en leert mee op de belangrijke programma’s en prioritaire thema’s van het College. Je attendeert de beleidsadviseurs op voor het College relevante debatten in de Eerste en Tweede Kamer en volgt deze debatten en discussies in de media. Je beheert contacten, bereidt gesprekken met stakeholders voor en analyseert actuele ontwikkelingen. Verder denk je na over de effectiviteit en politieke relevante van de boodschappen van het College.

Je overige taken en werkzaamheden zijn:

  • Signalering en analyse Kamerstukken, Kamervragen en relevante debatten.
  • Signalering en analyse standpunten politieke partijen en andere relevante actoren in maatschappelijk middenveld.
  • Meewerken aan beïnvloedingstrategieën op relevante onderwerpen.
  • Signalering van en anticiperen op beïnvloedingsmogelijkheden op prioritaire thema’s in de politiek.
  • Meewerken aan het vertalen van de inhoudelijke boodschap naar de externe boodschap
  • Ondersteunen bij politieke beïnvloedings- en netwerkactiviteiten ten aanzien van prioritaire thema’s.
  • Het uitvoeren van andere werkzaamheden voor de afdeling Onderzoek & Advies.

Je werkt in de dagelijkse praktijk nauw samen met de senior politiek beleidsadviseur, de programmaleiders, de beleids- en communicatieadviseurs, en de teamleider communicatie en externe betrekkingen.

Wie zoeken wij?

Het College voor de Rechten van de Mens zoekt een enthousiaste en positieve denker en doener met een analytisch vermogen en sterk gevoel voor politieke processen. Je hebt kennis van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je schrijft helder en hebt snel inzicht in complexe dossiers. Interesse in politiek én mensenrechten is een voorwaarde. Verder ben je een organisatietalent en beschik je over goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

We bieden jou een meewerkstage waar je veel kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en waar veel ruimte is voor inbreng en ideeën. Je kan een kijkje nemen bij een interessant instituut en je kan een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van mensenrechten in Nederland. Je krijgt een vaste stagebegeleider, leuke collega’s, een stagevergoeding en relevante ICT-middelen in bruikleen.

Praktisch

Aantal uren per week: 32 uur
Duur: 5-6 maanden
Start : september 2024
Relevante opleidingen: rechten, bestuurskunde, politicologie, sociologie
Niveau: HBO of WO
Stagevergoeding: EUR 749 bij een stage van 40 uur per week
Overig:                                   

- Om bij het College stage te lopen moet je zijn ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Het College biedt geen stages aan afgestudeerden;

- We vragen alle nieuwe collega’s om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen;

- Bij het College willen we toegankelijk zijn voor iedereen: medewerker én bezoeker. Daarom is ons gebouw uitgerust met een lift en volledig drempelvrij.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je motivatie en CV tot en 26 mei 2024 a.s. mailen naar sollicitatie@mensenrechten.nl. Graag lezen we in jouw motivatiebrief duidelijk terug waarom jij voldoet aan de selectiecriteria. Je kunt hierbij putten uit alle ervaring die je hebt opgedaan tijdens je opleiding, bijbaan, hobby en/of vrijwilligerswerk.

De selectiegesprekken zullen online plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2024.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact op nemen met de afdeling HRM via 030-8883888 of mail naar sollicitatie@mensenrechten.nl