Vacature: Stage Front Office

Ben jij geïnteresseerd in gelijke behandeling, mensenrechten en tegengaan van discriminatie? En vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie werkervaring op te doen? Kom dan stage lopen bij de Front Office van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Wij bieden een interessante stage aan voor studenten HBO Rechten of HBO SJD.

De organisatie

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming.

Wil je meer weten over wat het College voor de Rechten van de Mens doet en wat mensenrechten zijn? Bekijk dan deze korte video:

Mensenrechten. Waar denk jij dan aan?  
Waarschijnlijk aan misstanden in landen ver weg. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.   

In deze video laten we je zien waarom mensenrechten ook over jou gaan. En wat het College voor de Rechten van de Mens doet om jouw mensenrechten te beschermen.

De bescherming van mensenrechten is belangrijk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  
Een samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, en gelijke kansen hebben. 

Precies, en je zou zeggen dat niemand jouw mensenrechten van je kan afnemen, want die heb je omdat je mens bent. Als mens heb je het recht om naar school te gaan, het recht op werk, en het recht op zorg als je ziek bent. 

Deze mensenrechten zijn in 1948 opgeschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring is ondertekend door landen van over de hele wereld, ook door Nederland.  

1948!? Mensenrechten worden dus al heel lang erkend en beschermd. Dat is een goede zaak!   

Zeker, maar tóch gaat het nog niet altijd goed.  
Soms worden mensenrechten geschonden of staan ze onder druk. Ook in Nederland: 

Als vrouwen met dezelfde baan minder verdienen dan mannen, bijvoorbeeld. 
Als jongeren geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun naam. Of als mensen met een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.   

Het College voor de Rechten van de Mens is opgericht om erop te letten dat de mensenrechten goed beschermd worden, en om erover te vertellen. In Nederland én in Caribisch Nederland.  

We luisteren naar iedereen in onze samenleving: wat gaat er goed en wat gaat er niét goed? We doen onderzoek en adviseren de regering en het parlement. Ook rapporteren we aan internationale organisaties, zoals de VN.

Het College is een plek waar je je recht kan halen. We oordelen over individuele discriminatieklachten en geven voorlichting, omdat het belangrijk is dat mensen weten wat hun rechten zijn. 

Dus: heb jij een vraag over mensenrechten? 
Wij kunnen je verder op weg helpen.  
Ja. En als je denkt dat je bent gediscrimineerd kun je ook bij ons terecht. Wij onderzoeken dan of dat inderdaad zo is, en doen daar een gezaghebbende uitspraak over.  

Mensenrechten zijn er voor iedereen. 
Dus ook voor jou. 

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Ga naar Werken bij het College voor meer informatie.

Het team

De Front Office staat dagelijks in contact met mensen die vragen hebben over of melding doen van discriminatie, ongelijke behandeling of schending van mensenrechten. Het team bestaat uit vier medewerkers en een coördinator en valt onder de afdeling Communicatie & Publiekscontacten.

Jouw werkzaamheden

 • Het signaleren van trends met betrekking tot mensenrechten en discriminatie;
 • Volgen van actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten en discriminatie in (Caribisch) Nederland
 • Het College velt regelmatig oordelen in discriminatiezaken. Deze oordelen gebruiken we regelmatig voor het geven van antwoorden op publieksvragen. Voor een aantal vaak gebruikte juridische onderwerpen binnen de Front office willen we je vragen om de oordelenlijnen uit te zoeken. Hierbij betrek je niet alleen de wet, maar bijvoorbeeld ook Kamerstukken;
 • Data / cijfers verzamelen op verzoek (bijvoorbeeld ten behoeve van thematische programma’s, persvragen, internationale verdragsrapportages of de Monitor Discriminatiezaken).
 • Publiekstaken, zoals het beantwoorden van mails of telefoontjes met publieksvragen.

Mocht je zelf een suggestie hebben voor een (onderzoeks)opdracht die aansluit bij het werk van de Front Office, laat ons dat dan weten. Binnen je stageopdracht kunnen we daar rekening mee houden

Wie zoeken wij?

 • Een derde- of vierdejaars student HBO Rechten of SJD;
 • die nauwkeurig kan werken;
 • een goed analytisch vermogen heeft;
 • goede schriftelijke- en gespreksvaardigheden heeft;
 • affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van gelijke behandeling, discriminatie en mensenrechten.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je al deze kennis en vaardigheden al tot in de puntjes beheerst. Je krijgt binnen ons team de kans om deze verder te ontwikkelen en je kennis te vergroten en verdiepen.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

Praktisch

Aantal uren per week: 24 tot 32 uur per week (in overleg)
Duur: minimaal 6 maanden
Start: september 2024
Relevante opleidingen: HBO Rechten / SJD
Stagevergoeding: 749 euro bij een stage van 40 uur per week
Overig: 
                                   
- Om bij het College stage te lopen moet je zijn ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Het College biedt geen stages aan afgestudeerden;

- We vragen alle nieuwe collega’s om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen;

- Bij het College willen we toegankelijk zijn voor iedereen: medewerker én bezoeker. Daarom is ons gebouw uitgerust met een lift en volledig drempelvrij.

Meer weten of reageren?

Wil je meer weten over het College voor de Rechten van de Mens? Check dan mensenrechten.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de stage kun je contact opnemen met Augustina Wamulume, coördinator van de Front Office, via frontoffice@mensenrechten.nl. Meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je opvragen bij HRM, via sollicitatie@mensenrechten.nl of 030-8883888.

Wil je reageren? Stuur dan je CV en een antwoord op onderstaande vragen naar  sollicitatie@mensenrechten.nl.

 1. Wat is jouw motivatie voor of betrokkenheid bij gelijke behandeling en mensenrechten?
 2. Omschrijf jezelf in vijf woorden en vertel ons of en waarom die passen bij de stageopdracht.
 3. Wat is / zijn jouw leerdoel(en) voor deze stage?

Solliciteren kan tot en met 31 mei 2024. Naast een sollicitatiegesprek op 11 juni a.s., maakt een schriftelijke test op 12 juni a.s. onderdeel uit van de selectieprocedure.