Ramona Grimbergen

Ramona Grimbergen

Ramona Grimbergen

Functie
Plaatsvervangend Collegelid

Ramona Grimbergen is sinds mei 2021 plaatsvervangend Collegelid.

Mr. R. (Ramona) Grimbergen is een ervaren stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft zij veel expertise opgebouwd over de doorwerking van het EU-recht, in het bijzonder de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over fundamentele rechten, binnen de Nederlandse rechtsorde. Aangezien ook de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving voor een aanzienlijk deel bestaat uit regels ter implementatie van EU-recht is deze expertise voor de oordelende taak van het College zeer relevant.

Als rechter-plaatsvervanger heeft zij ervaring met de behandeling van zaken op het terrein van de sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning; terreinen waar veel oordelen van het College aan raken.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Ramona niet rechtstreeks te benaderen.