Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Bij het College voor de Rechten van de Mens werken negen Collegeleden en ongeveer 100 betrokken professionals met zeer uiteenlopende expertise, zoals programmamanagers, beleidsadviseurs, juristen, onderzoekers, communicatieadviseurs en financieel, ICT- en facilitair medewerkers.

Organisatiestructuur

De organisatie wordt aangestuurd door de Collegeleden. Deze worden geadviseerd door de Raad van Advies. Onder de Collegeleden functioneert de directeur, Wilco de Jonge, die het bureau aanstuurt. 

Organogram College voor de Rechten van de Mens

Collegeleden

De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie en het beleid van het College. Voorzitter van het College is Jacobine Geel. De leden bestaan uit mensen met verschillende werkervaring, kennis en maatschappelijke achtergrond en worden door de Koning benoemd.  

Leer onze Collegeleden kennen

Raad van Advies

De Raad van Advies  adviseert de Collegeleden elk jaar over het beleidsplan. Ook adviseert de raad de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.   

Leer onze Raad van Advies kennen

Bureau

Het bureau zorgt voor onder andere voorlichting, onderzoek, advies, de behandeling van oordelen en het functioneren van de organisatie. Het bureau bestaat uit vier afdelingen:

  • Oordelen behandelt verzoeken om een oordeel, organiseert zittingen en oordeelt in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd. Bekijk onze oordelen
  • Onderzoek en Advies verricht onderzoek, adviseert regering en parlement en rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten. Bekijk onze publicaties en thema's
  • Communicatie en Publiekscontacten verzorgt eerstelijns contact, communicatie, woordvoering, trainingen en educatie.Bekijk onze voorlichting
  • Bedrijfsvoering faciliteert het College en bureau op het gebied van personeel, financiën, administratie, secretariaat, ICT en huisvesting.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is beheerdepartement en verzorgt de basisfinanciering. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken dragen aan de financiering bij. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en binnen de kaders van de Wet College voor de Rechten van de Mens onafhankelijk in de zaken die het oppakt en de besteding van het budget. 

Geschiedenis 

Het College opende in 2012 zijn deuren en nam toen de taken van de Commissie Gelijke Behandeling over. In 2014 werd het College door de Verenigde Naties (VN) geaccrediteerd met de zogeheten A-status. Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthoudende organen van de VN.