Bureau

Het bureau van het College voor de Rechten van de Mens zorgt voor onder andere voorlichting, onderzoek, advies, de behandeling van oordelen en het functioneren van de organisatie. Het bureau bestaat uit vier afdelingen waarbinnen medewerkers in verschillende functies werken.

De afdeling Oordelen behandelt verzoeken om een oordeel, organiseert zittingen en oordeelt in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd. De afdeling Onderzoek en Advies verricht onderzoek, adviseert regering en parlement en rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten. De afdeling Communicatie en Publiekscontacten verzorgt eerstelijns contact, communicatie, woordvoering, trainingen en educatie. En de afdeling Bedrijfsvoering faciliteert het College en bureau op het gebied van personeel, financiën, administratie, secretariaat, ICT en huisvesting.