Galina Cornelisse

Galina Cornelisse
Beeld: Arenda Oomen

Galina Cornelisse

Functie
Plaatsvervangend Collegelid

Galina is sinds mei 2021 plaatsvervangend Collegelid.

“Effectieve bescherming van mensenrechten is fundamenteel voor een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, verdraagzaamheid, vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Ik ben dankbaar dat ik, naast mijn onderzoek en onderwijs op dit terrein, als plaatsvervangend lid mag bijdragen aan de voortdurende inzet die zo’n samenleving vergt, van ons allemaal, iedere dag, steeds opnieuw.”

Prof. dr. G.N. (Galina) Cornelisse is hoogleraar Courts and Transnational Justice aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij heeft veel gepubliceerd over doorwerking van het EU-recht op verschillende rechtsterreinen, waaronder het gelijkebehandelingsrecht, en begeleidde als co-promotor onder meer een onderzoek naar de toetsing en het bewijs van leeftijdsdiscriminatie in het Europese recht. Vanuit haar wetenschappelijke rol heeft zij met regelmaat als adviseur of expert opgetreden in de rechtspraktijk, onder meer voor het Europees Parlement en voor (internationale) ngo’s.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Galina niet rechtstreeks te benaderen.