Anja Eleveld

Anja Eleveld

Anja Eleveld

Functie
Plaatsvervangend Collegelid

Anja Eleveld is plaatsvervangend collegelid.

"Mensenrechten bieden mensen een minimumbescherming. In mijn werk bij de sociaal raadslieden en het vluchtelingenwerk heb ik gezien hoe belangrijk mensenrechten zijn. Ook op andere terreinen. Al was het maar als leidraad hoe we omgaan met elkaar."

Achtergrond en kennis

Anja is Universitair docent en onderzoeker arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoek richt zich op juridische en sociale aspecten van de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Anja is daarnaast lid van de beoordelingscommissie onderzoek & wetenschap van het Bureau Clara Wichmann, coördinator van de werkgroep sociaal en Europees recht van de Vereniging voor Vrouw en Recht en bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Anja niet rechtstreeks te benaderen.