Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Functie
Collegelid
Specialisme
Grondwet en constitutionele rechtsvergelijking; VN-verdrag handicap; EVRM en het EU-Handvest; Overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht; Rechtsvorming en wetgevingsadvisering.

In 2018 is Marjolein benoemd tot plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. In 2019 is zij toegetreden tot het College als lid.

"Met mensenrechten kun je te maken krijgen als je het niet verwacht."

“Met mensenrechten kun je te maken krijgen als je het niet verwacht en er eigenlijk ook niet op zit te wachten. Mensen die – misschien op een onverwacht moment in hun leven – te maken krijgen met mensenrechtenschendingen, kunnen bij het College terecht. We geven hier oordelen, brengen adviezen uit en geven voorlichting. Dat zijn lastige maar ook mooie taken, waar ik graag aan wil bijdragen.”

Achtergrond

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen is afgestudeerd in rechten aan de Universiteit Leiden en de University of Oxford (MJur). Zij is in 2007 gepromoveerd op overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Eerder was Marjolein secretaris van het constitutioneel beraad van de Raad van State. Zij is een voormalige co-president van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission.

Bij het College houdt Marjolein zich onder meer bezig met het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland, de oordelende taak van het College in het kader van de gelijkebehandelingswetgeving en met Caribisch Nederland (de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Nevenactiviteiten

Marjolein combineerde haar werk voor het College met de volgende activiteit:

  • Voorzitter Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen, van mei 2020 t/m 31 december 2023