Zitting 29 maart - Klacht over handicap/chronische ziekte

vr. 29 mrt

Een man stelt dat er sprake is van verboden onderscheid op grond van handicap/chronische ziekte omdat een pensioenfonds de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) wel aanvult zolang de uitkering duurt maar de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) maximaal drie jaar aanvult.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 11u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.