Benoeming Collegelid NPM en herbenoeming plaatsvervangend Collegelid

De ministerraad heeft  ingestemd met de benoeming van drs. Corstiaan Bruinsma als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal zich specifiek bezighouden met het Nationaal Preventie Mechanisme.

Beeld: ©Bureau Helder

Drs. Bruinsma is psychiater bij GGz Centraal en Uw Psychiater / Busard & Partners. Hij heeft brede bestuurlijke ervaring in landelijke zorgorganisaties. Bruinsma is lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Daarvoor was hij onder andere vicevoorzitter van de Nederlandse ggz. 

Naast de benoeming van drs. Bruinsma, wordt mr. drs. Hubert Nijman herbenoemd als plaatsvervangend Collegelid. Hij is tevens rechter met ervaring op verschillende rechtsgebieden.