College oordeelt: sauna discrimineert non-binair persoon door toegangsprijs voor mannen te hanteren

Als een non-binair persoon informeert naar een ander tarief dan voor mannen of vrouwen, blijkt dat je moet betalen voor de categorie waar je geslachtsdeel bij hoort. Discriminatie op grond van geslacht, oordeelt het College. 

De binnenkant van een houten sauna

De Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) verbiedt discriminatie op grond van geslacht. Onder dit verbod vallen ook geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. 

Wat is er gebeurd?

Op de website van de sauna staat dat mannen op gemengde dagen €32,50 betalen en vrouwen €17,50. Wanneer de persoon via Instagram naar het tarief voor non-binaire personen vraagt, reageert de sauna dat je betaalt voor de categorie waar je geslachtsdeel bij hoort. De persoon voelt zich door deze reactie gediscrimineerd vanwege diens genderidentiteit, omdat die wordt aangemerkt als man en wordt geacht om het duurdere toegangskaartje voor mannen te betalen. 

De sauna stelt dat er geen sprake is van discriminatie. De sauna wijst er onder meer op dat zij in het verleden wel een aparte ticketprijs voor non-binaire personen hebben aangeboden, maar dat dit ticket in zes maanden slechts één keer afgenomen is. Vanwege de geringe vraag en overzichtelijkheid in het ticketsysteem zijn zij hiermee gestopt. Ook laat de sauna weten dat het niet de intentie is om te discrimineren en biedt voor de reactie via Instagram excuses aan.

Wat oordeelt het College?

In deze zaak staat de vraag centraal of de sauna de persoon heeft gediscrimineerd omdat die non-binair is maar als man wordt aangemerkt en daardoor een duurder kaartje moet betalen.

Heb je een piemel dan betaal je €32,50

De sauna was van mening dat de persoon de toegangsprijs moest betalen die past bij diens dominante biologische kenmerken. In reactie op de vraag van de persoon of er ook andere tarieven zijn, zei de sauna: “Hoi. Mannen betalen 32.50 en vrouwen 25 euro. Dus dat wil zeggen. Heb je een piemel dan betaal je 32.50. Leuker kan ik het niet maken.” Het College oordeelt dat de persoon hiermee is gediscrimineerd omdat de sauna geen rekening heeft willen houden met diens genderidentiteit en die heeft aangemerkt als een man.

Ook is het College van oordeel dat de sauna de persoon heeft gediscrimineerd door de manier waarop is gereageerd op de vraag over de geldende tarieven (bejegening). De reactie is kwetsend en onprofessioneel doordat daarin expliciet wordt verwezen naar het geslachtsdeel van de persoon.  

Financieel nadeel

Dat de persoon de toegangsprijs voor mannen moest betalen betekent ook dat die het duurste kaartje moest betalen. Er is geen aantoonbare reden dat de persoon meer zou moeten betalen voor een toegangskaartje dan vrouwen. Ook om deze reden oordeelt het College dat er sprake is van discriminatie. 

Klachtafhandeling onvoldoende

Ten slotte komt het College tot het oordeel dat de discriminatieklacht van de persoon onzorgvuldig is behandeld. De sauna heeft de klacht niet onderzocht, geen oplossing aangedragen en uiteindelijk niet meer gereageerd. Het College waardeert dat de sauna haar excuses heeft aangeboden maar dit maakt de voorgaande conclusie niet anders. 

Lees het hele oordeel: 2024-41

Mag het verschil in prijs tussen mannen en vrouwen wel?

De wet verbiedt onderscheid op grond van geslacht bij het aanbieden van goederen en diensten. Een andere toegangsprijs hanteren op basis van geslacht is in principe in strijd met de wet, tenzij er een wettelijke uitzondering geldt. Of er sprake is van discriminatie, of juist een uitzondering waardoor het onderscheid wel is toegestaan, moet het College per individuele zaak onderzoeken. Eerder oordeelde het College bijvoorbeeld over de verschillende prijzen van kappersbehandelingen voor mannen en vrouwen.  

Lees ook: College oordeelt over verschil in kapperstarieven voor mannen en vrouwen

Meld discriminatie

Heb je het vermoeden dat je bent gediscrimineerd? Dan kun je het College vragen om de situatie te beoordelen. Het College kan in zo’n geval een onderzoek instellen naar de situatie, een hoorzitting houden en uiteindelijk een oordeel uitspreken of er in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving is gehandeld.   

Meld discriminatie