Assistentiehonden nog steeds vaak onterecht geweigerd

Teleurgesteld op zoek naar een ander restaurant omdat je met je assistentiehond niet welkom bent. Het lijkt onvoorstelbaar maar het overkomt mensen met een assistentiehond regelmatig. Dit is in de meeste gevallen verboden: volgens het VN-verdrag handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moeten assistentiehonden in beginsel toegelaten worden op openbare plekken. Vandaag, op de Internationale Dag van de Geleidehond, vraagt het College hier extra aandacht voor.  

Assistentiehond
Beeld: ©Flicrk/CC / Can Do Canines

Wat doet een assistentiehond?  

Assistentiehonden helpen mensen met een beperking met alledaagse activiteiten. Deze professioneel opgeleide honden kunnen mensen met verschillende soorten beperkingen hulp bieden. De bekendste assistentiehond is de blindengeleidehond voor mensen met een visuele beperking. Maar onder de term assistentiehond vallen ook hulphonden voor mensen met een onzichtbare beperking zoals epilepsie of PTSS en ADL-honden die mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen.   

Weigeren verboden 

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Volgens het verdrag moeten mensen met een beperking net als ieder ander mee kunnen doen aan onze samenleving. Om dit te kunnen is autonomie (onafhankelijkheid) essentieel. Dit is dan ook een belangrijk grondbeginsel van het verdrag. Assistentiehonden dragen bij aan de autonomie van mensen met een beperking. Volgens het VN-verdrag handicap moeten assistentiehonden daarom in openbare gelegenheden (o.a. overheidsgebouwen, winkels, musea) toegelaten worden. Door het weigeren van een assistentiehond ontneem je namelijk iemand zijn onafhankelijkheid en vrijheid. 

Assistentiehonden dragen bij aan de autonomie van mensen met een beperking

Discriminatie op grond van handicap  

Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is er duidelijk over. Het weigeren van assistentiehonden is in vele gevallen discriminatie op grond van handicap. Deze wet stelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen ook het toelaten van assistentiehonden wordt verstaan. Een doeltreffende aanpassing moet echter wel redelijk zijn. Soms is de vraag om een aanpassing te belastend, bijvoorbeeld als de aanpassing onveilig is, niet uit te voeren is of te veel geld kost. Zo mag een assistentiehond bijvoorbeeld geweigerd worden op een intensive care afdeling van een ziekenhuis, vanwege infectiegevaar. Alleen dan is het weigeren geen discriminatie. 

Europese standaard  

Dat assistentiehonden geweigerd worden komt vaak door onvoldoende kennis over assistentiehonden. Om meer duidelijkheid te scheppen wordt er momenteel gewerkt aan een Europese standaardisering van assistentiehonden. Voor de Europese standaardisering wordt onder meer gekeken naar een standaarddefinitie en criteria voor opleiding van assistentiehonden. Het College vindt dat heel belangrijk omdat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid bestaat over assistentiehonden.   

Wat doet het College?  

Het College is nationaal toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Als toezichthouder bekijkt het College onder meer of wetten en beleid voldoen aan het verdrag, of de situatie van mensen met een beperking beter wordt en of iedereen zich aan de afspraken houdt. Daarnaast oordeelt het College  over discriminatieklachten op grond van de WGBH/CZ. Een aantal voorbeelden van oordelen over het weigeren van assistentiehonden kan je hieronder vinden.  

Heb jij het gevoel dat je onterecht bent geweigerd met jouw assistentiehond of wil jij als winkelier meer weten over de verplichtingen? Neem dan contact op met het College via info@mensenrechten.nl.